2012

2012

Číslo FA Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia  s DPH (€) Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia
1. Nápoje 1/12 9,72 11,66 Telefonicky 19.12.2011 2.1.2012 Komatop s.r.o., Inžinierska I.2785, 971 01 Prievidza
2.

Pekárenské výrobky 12/11

 

5,09 6,11 Telefonicky 14.12.2011 9.1.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
3. Ovocie a zelenina 12/11 100,09 120,11 Telefonicky 4.1.2012 9.1.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
4. Potraviny 1/12 114,99 138,00 Telefonicky 4.1.2012 9.1.2012 Inmedia s.r.o.,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
5. Mrazené výrobky 1/12 46,61 55,93 Telefonicky 4.1.2012 9.1.2012 Nowaco s.r.o., Piešťasnká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6. Potraviny 1/12 249,75 299,70 Telefonicky 4.1.2012 9.1.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
7. Mäso a mäsové výrobky 10/11 286,58 343,91 Telefonicky 30.10.2011 9.1.2012 Mäsovýroba Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
8. Mäso a mäsové výrobky 11/11 279,36 335,23 Telefonicky 10.11.2011 10.1.2012 Mäsovýroba Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
9.

Mäso a mäsové výrobky 12/11

231,30 277,55 Telefinkcy 17.12.2011 10.1.2012 Mäsovýroba Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
10. Pekárenské výrobky 1/12 12,51 15,01 Telefonicky 9.1.2012 13.1.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
11.

Potraviny 1/12

62,55

75,06 Telefonicky 13.1.2012 16.1.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
12. Mrazené výrobky 1/12 68,15 81,78 Telefonicky 13.1.2012 16.1.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
13. Pekárenské výrobky 1/12 39,55 47,46 Telefonicky 11.1.2012 23.1.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
14. Ovocie a zelenina 1/12 65,86 79,03 Telefonicky 9.1.2012 23.1.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
15. Potraviny 1/12 43,18 51,82 Telefonicky 20.1.2012 23.1.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
16. Mrazené výrobky 1/12 108,85 130,62 Telefonicky 20.1.2012 23.1.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
17. Potraviny 1/12 45,81 54,97 Telefonicky 20.1.2012 24.1.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
18. Potraviny 1/12 18,60 22,32 Telefonicky 20.1.2012 24.1.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
19. Potraviny 1/12 115,43 138,52 Telefonicky 23.1.2012 26.1.2012 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
20. Potraviny 1/12 90,88 109,06 Telefonicky 27.1.2012 30.1.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
21. Potraviny 1/12 111,78 134,14 Telefonicky 27.1.2012 30.1.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
22. Pekárenské výrobky 1/12 38,01 45,61 Telefonicky 23.1.2012 1.2.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
23. Nápoje 2/12

43,20

54,00

Telefonicky 1.2.2012 1.2.2012 Margita Margalová, Malé Kosihy 10, 943 61 Skalka
24 Potraviny 2/12 98,78 118,53 Telefonicky 3.2.2012 6.2.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
25 Ovocie a zelenina 1/12

126,65

151,98 Telefonicky 3.2.2012 6.2.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
26 Potraviny 2/12 77,15 92,58 Telefonicky 3.2.2012 6.2.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
27 Potraviny 2/12 111,63 133,96 Telefonicky 6.2.2012 9.2.2012 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
28 Pekárenské výrobky 2/12 44,84 53,81 Telefonicky 1.2.2012 13.2.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
29 Mrazené výrobky 2/12 127,73 153,28 Telefonicky 10.2.2012 13.2.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
30 Potraviny 2/12

81,74

98,08 Telefonicky 10.2.2012 13.2.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
31 Potraviny 2/12 87,80

105,36

Telefonicky 10.2.2012 13.2.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
32 Potraviny 2/12 13,92 16,70 Telefonicky 10.2.2012 14.2.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
33 Mrazené výrobky 2/12 48,39 58,07 Telefonicky 17.2.2012 20.2.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34 Potraviny 2/12 69,40 83,28 Telefonicky 17.2.2012 20.2.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
35 Ovocie a zelenina 2/12 98,54 118,25 Telefonicky 17.2.2012 20.2.2012 GPM VOZ, Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
36 Potraviny 2/12 104,66 125,59 Telefonicky 17.2.2012 22.2.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
37 Pekárenské výrobky 2/12 41,96 50,35 Telefonicky 13.2.2012 22.2.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
38 Potraviny 2/12 80,14 96,17 Telefonicky 24.2.2012 27.2.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
39 Pekárenské výrobky 2/12 47,64 57,17 Telefonicky 21.2.2012 1.3.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
40 Mäso a mäsové výrobky 2/12 154,27 185,13 Telefonicky 1.2.2012 5.3.2012 Mäsovýroba Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
41 Ovocie a zelenina 2/12 121,53 145,84 Telefonicky 20.2.2012 5.3.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
42 Potraviny 3/12 142,86 171,43 Telefonicky 2.3.2012 5.3.2012 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43 Mrazené výrobky 3/12 82,68 99,22 Telefonicky 2.3.2012 5.3.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
44 Mäso a mäsové výrobky 1/12 343,91 412,71 Telefonicky 31.1.2012 12.3.2012 Mäsovýroba Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
45 Potraviny 3/12 124,17 149,01 Telefonicky 9.3.2012 12.3.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
46 Pekárenské výrobky 3/12 32,20 38,64 Telefonicky 1.3.2012 13.3.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
47 Potraviny 3/12 148,18 177,82 Telefonicky 16.3.2012 19.3.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
48 Potraviny 3/12 55,77 66,92 Telefonicky 16.3.2012 19.3.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
49 Ovocie a zelenina 3/12 52,56 63,07 Telefonicky 5.3.2012 19.3.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
50 Pekárenské výrobky 3/12 48,55 58,26 Telefonicky 12.3.2012 21.3.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
51 Potraviny 3/12 37,48 44,98 Telefonicky 20.3.2012 23.3.2012 T-613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
52 Potraviny 3/12 70,53 84,64 Telefonicky 23.3.2012 26.3.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
53 Mrazené výrobky 3/12 185,94 223,13 Telefonicky 23.3.2012 26.3.2012 Sniežik s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra
54 Potraviny 3/12 165,39 198,47 Telefonicky 26.3.2012 28.3.2012 Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
55 Ovocie a zelenina 3/12 37,70 45,24 Telefonicky 12.3.2012 30.3.2012 Rema, 956 16 Nitrianska Streda 73
56 Pekárenské výrobky 3/12 56,11 67,33 Telefonicky 21.3.2012 2.4.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
57 Potraviny 4/12 68,49 82,19 Telefonicky 30.3.2012 2.4.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
58 Ovocie a zelenina 3/12 119,99 143,99 Telefonicky 19.3.2012 2.4.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, Zvolen
59 Pekárenské výrobky 4/12 23,11

27,73

Telefonicky 2.4.2012 11.4.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
60 Potraviny 4/12 75,00 89,99 Telefonicky 13.4.2012 16.4.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
61 Potraviny 4/12 63,31 75,97 Telefonicky 13.4.2012 18.4.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
62 Potraviny 4/12 34,40 43,00 Osobne 19.4.2012 19.4.2012 Margita Margalová, Malé Kosihy 10, 943 61 Salka
63 Mäso a mäsové výrobky 3/12 315,95 379,14 Tlefonickyy 5.3.2012 23.4.2012 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
64 Potraviny 4/12 137,41 164,89 Telefonicky 20.4.2012 23.4.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
65 Potraviny 4/12 12,02 14,42 Telefonicky 20.4.2012 23.4.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
66 Ovocie a zelenina 4/12 42,99 51,59 Telefonicky 20.4.2012 23.4.2012 GPM VOZ s.r.o, Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
67 Mrazené výrobky 4/12 93,20 111,84 Telefonicky 20.4.2012 23.4.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
68 Pekárenské výrobky 4/12 54,07 64,88 Telefonicky 11.4.2012 24.4.2012 Duke s.r.o, Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
69 Potraviny 4/12 163,35 196,02 Telefonicky 23.4.2012 25.4.2012 Demifood s.r.o, Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
70 Potraviny 4/12 167,18 200,62 Telefonicky 27.4.2012 27.4.2012 T613 s.r.o, Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
71 Mrazené výrobky 4/12 89,24 107,09 Telefonicky 27.4.2012 30.4.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
72 Pekárenské výrobky 4/12 45,43 54,52 Telefonicky 23.4.2012 2.5.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
73 Mäso a mäsové výrobky 4/12 293,86 352,63 Telefonicky 1.4.2012 7.5.2012 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
74 Potraviny 5/12 117,47 140,96 Telefonicky 4.5.2012 7.5.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
75 Ovocie a zelenina 4/12 204,58 245,50 Telefonicky 16.4.2012 7.5.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
76 Potraviny 5/12 87,20 104,64 Telefonicky 4.5.2012 9.5.2012 T613, Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
77 Potraviny 5/12 110,97 133,17 Telefonicky 11.5.2012 14.5.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
78 Mrazené výrobky 5/12 50,75 60,90 Telefonicky 11.5.2012 14.5.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom
79 Pekárenské výrobky 5/12 38,84 46,61 Telefonicky 2.5.2012 16.5.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
80 Potraviny 5/12 54,04 64,84 Telefonicky 18.5.2012 21.5.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
81 Potraviny 5/12 22,02 26,42 Telefonicky 18.5.2012 21.5.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
82 Potraviny 5/12 102,88 123,46 Telefonicky 18.5.2012 21.5.2012 T613,  Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
83 Pekárenské výrobky 5/12 35,77 42,93 Telefonicky 11.5.2012 23.5.2012 Duke s.r.o, Podjazdová 14, 97101 Prievidza
84 Ovocie a zelenina 5/12 97,39 116,87 Telefonicky 7.5.2012 28.5.2012 GPM VOZ, Neresnícka cesta 3418/72, 96001 Zvolen
85 Mrazené výrobky 5/12 72,10 86,52 Telefonicky 25.5.2012 28.5.0012 Nowaco s.r.o, Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom
86 Potraviny 5/12 83,39 100,06 Telefonicky 25.5.2012 28.5.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
87 Potraviny 6/12 136,59 163,91 Telefonicky 31.5.2012 1.6.2012 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
88 Pekárenské výrobky 5/12 72,40 86,88 Telefonicky 21.5.2012 1.6.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
89 Mäso a mäsové výrobky 5/12 348,31 417,97 Telefonicky 4.5.2012 4.6.2012 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
90 Mrazené výrobky 6/12 99,74 119,69 Telefonicky 1.6.2012 4.6.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
91 Potraviny 6/12 15,66 18,79 Telefonicky 1.6.2012 6.6.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
92 Pekárenské výrobky 6/12 48,93 58,71 Telefonicky 1.6.2012 11.6.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
93 Potraviny 6/12 12,02 14,42 Telefonicky 8.6.2012 11.6.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
94 Potraviny 6/12 79,35 95,23 Telefonicky 8.6.2012 11.6.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
95 Potraviny 6/12 27,84 33,41 Telefonicky 8.6.2012 11.6.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
96 Ovocie a zelenina 5/12 100,82 120,98 Telefonicky 21.5.2012 11.6.2012 GPM VOZ, Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
97 Mrazené výrobky 6/12 69,20 83,04 Telefonicky 15.6.2012 18.6.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
98 Potraviny 6/12 116,03 139,27 Telefonicky 15.6.2012 18.6.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
99 Potraviny 6/12 93,67 112,40 Telefonicky 15.6.2012 18.6.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
100 Pekárenské výrobky 6/12 67,86 81,43 Telefonicky 11.6.2012 21.6.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
101 Ovocie a zelenina 6/12 149,00 178,80 Telefonicky 4.6.2012 25.6.2012 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
102 Potraviny 6/12 136,91 164,29 Telefonicky 22.6.2012 25.6.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
103 Potraviny 6/12 131,03 157,24 Telefonicky 4.6.2012 25.6.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
104 Pekárenské výrobky 6/12 61,36 73,63 Telefonicky 29.6.2012 2.7.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
105 Potraviny 7/12 37,01 44,42 Telefonicky 29.6.2012 2.7.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
106 Pekárenské výrobky 7/12 23,96 28,75 Telefonicky 2.7.2012 12.7.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
107 Ovocie a zelenina 6/12 153,96 184,75 Telefonicky 18.6.2012 12.7.2012 GPM VOZ, Neresnícka cesta 3418/72, Zvolen
108 Mäso a mäsové výrobky 7/12 299,94 359,93 Telefonicky 2.7.2012 13.7.2012 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
109 Pekárenské výrobky 7/12 14,04 16,85 Telefoncky 11.7.2012 31.7.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
110 Ovocie a zelenina 7/12 23,95 28,74 Telefonicky 15.8.2012 GPM VOZ, Neresnícka cesta 3418/72, Zvolen
111 Potraviny 8/12 102,39 122,87 Telefonicky 28.8.2012 T613 s.r.o.,Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
112 Potraviny 8/12 55,49 66,59 Telefonicky 31.8.2012 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 914 01 Nové Mesto nad Váhom
113 Mrazené výrobky 9/12 74,58 89,50 Telefonicky 27.8.2012 31.8.2012 Bidvest s.r.o, Piešťanská 2321/70, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
114 Potraviny 9/12 93,55 112,26 Telefonicky 31.8.2012 3.9.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
115 Potraviny 9/12 28,00 28,00 Osobne 5.9.2012 5.9.2012 Margita Margalová, Malé Kosihy 10, 943 61 Salka
116 Potraviny 9/12 60,29 72,37 Telefonicky 7.9.2012 10.9.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
117 Mrazené výrobky 9/12 79,45 95,34 Telefonicky 7.9.2012 10.9.2012 Bidvest s.r.o., Piešťasnká 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
118 Pekárenské výrobky 9/12 34,96 41,95 Telefonicky 3.9.2012 13.9.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
119 Potraviny 9/12 13,92 16,70 Telefonicky 10.9.2012 14.9.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
120 Mrazené výrobky 9/12 83,40 100,08 Telefonicky 14.9.2012 17.9.2012 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
121 Potraviny 9/12 47,32 56,79 Telefonicky 14.9.2012 17.9.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
122 Mrazené výrobky 9/12 90,20 108,24 Telefonicky 21.9.2012 24.9.2012 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
123 Potraviny 9/12 141,19 169,45 Telefonicky 21.9.2012 24.9.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
124 Ovocie a zelenina 9/12 100,49 120,59 Telefonicky 21.9.2012 24.9.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
125 Pekárenské výrobky 9/12 50,20 60,24 Telefonicky 11.9.2012 25.9.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
126 Potraviny 9/12 40,90 49,08 Telefonicky 26.9.2012 26.9.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
127 Potraviny 10/12 12,18

14,62

Telefinicky 28.9.2012 1.10.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93,971 01 Prievidza
128 Potraviny 10/12 88,09 105,72 Telefonicky 28.9.2012 1.10.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen    
129

Potraviny 10/12

53,59 64,31 Telefonicky 1.10.2012 2.10.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prividza
130 Pekárenské výrobky 9/12 35,53 42,64 Telefonicky 21.9.2012 3.10.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
131 Ovocie a zelenina 9/12 96,41 115,69 Telefonicky 17.9.2012 8.10.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
132 Potraviny 10/12 75,58 90,71 Telefonicky 5.10.2012 8.10.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
133 Potraviny 10/12  129,69 155,63 Telefonicky 8.10.2012 10.10.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
134 Potraviny 10/12 44,35 53,22 Telefonicky 9.10.2012 12.10.2012 Demifood s.r.o., Piešťasnká 2603/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
135 Pekárenské výrobky 10/12 46,21 55,45 Telefonicky 1.10.2012 12.10.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14,    971 01 Prievidza
136 Potraviny 10/12 13,92 16,70 Telefonicky 8.10.2012 15.10.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
137 Mrazené výrobky 10/12 73,47 88,16 Telefonicky 12.10.2012 15.10.2012 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
138 Potraviny 10/12 47,71 57,26 Telefonicky 12.10.2012 15.10.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
139 Potraviny 10/12 8,02 9,62 Telefonicky 12.10.2012 15.10.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
140 Potraviny 10/12 38,92 46,70 Telefonicky 15.10.2012 19.10.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
141 Mäso a mäsové výrobky 9/12 210,99 253,19 Telefonicky 30.9.2012 22.10.2012 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
142 Mäso a mäsové výrobky 10/12 142,71 171,25 Telefonicky 15.10.2012 22.10.2012 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
143 Mrazené výrobky 10/12 29,04 34,85 Telefonicky 19.10.2012 22.10.2012 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
144 Potraviny 10/12 48,07 57,69 Telefonicky 19.10.2012 22.10.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
145 Pekárenské výrobky 10/12 48,19 57,83 Telefonicky 11.10.2012 23.10.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
146 Potraviny 10/12 36,84 44,21 Telefonicky 22.10.2012 25.10.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
147 Potraviny 10/12 42,78 51,34 Telefonicky 26.10.2012 29.10.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
148 Potraviny 10/12 116,94 140,33 Telefonicky 01.10.2012 29.10.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
149 Mrazené výrobky 11/12 79,47 95,36 Telefonicky 31.10.2012 5.11.2012 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
150 Potraviny 11/12 99,04 118,85 Telefonicky 31.10.2012 5.11.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
151 Potraviny 11/12 4,01 4,81 Telefonicky 31.10.2012 5.11.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
152 Pekárenské výrobky 10/12 40,76 48,91 Telefonicky 22.10.2012 5.11.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
153 Potraviny 11/12 95,88 115,06 Telefonicky 5.11.2012 8.11.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
154 Ovocie a zelenina 10/12 68,75 82,50 Telefonicky 22.10.2012 12.11.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, Zvolen
155 Potraviny 11/12 44,90 53,88 Telefonicky 18.10.2012 12.11.2012 Astera s.r.o., Stromová 5, 911 01 Trenčín
156 Mäso a mäsové výrobky 10/12 98,72 118,46 Telefonicky 25.10.2012 12.11.2012 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
157 Potraviny 11/12 63,66 76,41 Telefonicky 9.11.2012 12.11.2012 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
158 Mrazené výrobky 11/12 45,07 54,08 Telefonicky 9.11.2012 12.11.2012 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
159 Pekárenské výrobky 11/12 36,40 43,68 Telefonicky 5.11.2012 13.11.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
160 Potraviny 11/12 87,26 104,71 Telefonicky 11.11.2012 14.11.2012 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
161 Potraviny 11/12 43,83 52,59 Telefonicky 16.11.2012 19.11.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
162 Pekárenské výrobky 11/12 36,96 44,35 Telefonicky 12.11.2012 22.11.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
163 Potraviny 11/12 79,14 94,97 Telefonicky 19.11.2012 21.11.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
164 Mrazené výrobky 11/12 43,00 51,60 Telefonicky 20.11.2012 23.11.2012 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
165 Ovocie a zelenina 11/12 96,68 116,02 Telefonicky 26.11.2012 26.11.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
166 Potraviny 11/12 8,02 9,62 Telefonicky 23.11.2012 26.11.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
167 Potraviny 11/12 73,72 88,47 Telefonicky 23.11.2012 26.11.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
168 Potraviny 12/12 98,85 118,62 Telefonicky 30.11.2012 3.12.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
169 Pekárenské výrobky 11/12 58,45 70,14 Telefonicky 21.11.2012 5.12.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
170 Potraviny 12/12 66,66 79,99 Telefonicky 3.12.2012 6.12.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
172 Ovocie a zelenina 11/12 85,42 102,50 Telefonicky 19.11.2012 10.12.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
173 Potraviny 12/12 43,41 52,09 Telefonicky 7.12.2012 10.12.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
171 Mäso a mäsové výrobky 11/12 219,34 263,20 Telefonicky 26.11.2012 10.12.2012 Zlatý býk, Jánošíkova 6, 972 01 Bojnice
174 Potraviny 12/12 4,01 4,81 Telefonicky 7.12.2012 10.12.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
175 Mrazené výrobky 12/12 62,64 75,17 Telefonicky 7.12.2012 10.12.2012 Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
176 Pekárenské výrobky 12/12 35,48 42,58 Telefonicky 3.12.2012 13.12.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
177 Ovocie a zelenina 12/12 119,87 143,84 Telefonicky 3.12.2012 17.12.2012 GPM VOZ s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
178 Potraviny 12/12 77,50 93,01 Telefonicky 14.12.2012 17.12.2012 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
179 Potraviny 12/12 35,74 42,89 Telefonicky 17.12.2012 19.12.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
180 Pekárenské výrobky 12/12 47,62 57,14 Telefonicky 11.12.2012 21.12.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
181 Pekárenské výrobky 12/12 8,22 9,86 Telefonicky 17.12.2012 21.12.2012 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
182 Potraviny 12/12 17,40 20,88 Telefonicky 10.12.2012 21.12.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.