2013

Faktúry vystavené v roku 2013

Číslo FA               Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH(€) Hodnota plnenia  s DPH (€)   Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry    Dodávateľ fakturačného plnenia  
1 Potraviny 1/13 72,59 87,11 Telefonicky 2.1.2013 7.1.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
2 Potraviny 1/13 110,95 133,15 Telefonicky 2.1.2013 7.1.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
3 Ovocie a zelenina 12/12 28,00 33,60 Telefonicky 12.12.2012 7.1.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
4 Mäso a mäsové výrobky 146,16 175,39 Telefonicky 17.12.2012 7.1.2013 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
5 Potraviny 1/13 22,60 27,12 Telefonicky 2.1.2013 8.1.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
6 Potraviny 1/13 91,80

110,16

Telefonicky 2.1.2013 9.1.2013 Demifood s.r.o., Piešťasnká 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
7 Potraviny 1/13 6,40 7,68 Telefonicky 2.1.2013 10.1.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
8 Mrazené výrobky 1/13 100,88 121,06 Telefonicky 11.1.2013 14.1.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
9 Potraviny 1/13 8,02 9,62 Telefonicky 11.1.2012 14.1.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
10 Potraviny 1/13 74,42 89,31 Telefonicky 11.1.2013 14.1.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
11 Pekárenské výrobky 1/13 29,78 35,73 Telefonicky 2.1.2013 15.1.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
12 Potraviny 1/13 70,40 84,48 Telefonicky 18.1.2013 21.1.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
13 Potraviny 1/13 35,74 42,89 Telefonicky 18.1.2013 21.1.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prieivzda
14 Zelenina a ovocie 1/13 96,42 115,70 Telefonicky 18.1.2013 21.1.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
15 Pekárenské výrobky 1/13 34,74 41,69 Telefonicky 11.1.2013 23.1.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
16 Potraviny 1/13 100,50 120,60 Telefonicky 23.1.2013 25.1.2013 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
17 Potraviny 1/13 71,01 85,23 Telefonicky 25.1.2013 28.1.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
18 Mrazené výrobky 1/13 112,73 135,28 Telefonicky 25.1.2013 28.1.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
19 Potraviny 1/13 89,41 107,29 Telefonicky 25.1.2013 28.1.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
20 Potraviny 2/13 9,98 11,98 Telefonicky 1.2.2013 4.2.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
21 Potraviny 2/13 85,88 103,06 Telefonicky 1.2.2013 4.2.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
22 Ovocie a zelenina 1/13 84,93 101,92 Telefonicky 21.1.2013 4.2.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
23 Pekárenské výrobky 1/13 57,84 69,41 Telefonicky 21.1.2013 1.2.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
24 Pekárenské výrobky 2/13 27,34 32,81 Telefonicky 12.2.2013 12.2.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
25 Inmedia 2/13 40,93 49,13 Telefonicky 11.2.2013 11.2.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
26 Potraviny 2/13 109,2 131,04 Telefonicky 6.2.2013 8.2.2013 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
27 Mäso a mäsové výrobky 1/13 192,91 231,49 Telefonicky 28.1.2013 13.2.2013 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
28 Potraviny 2/13 69,62 83,55 Telefonicky 15.2.2013 18.2.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
29 Ovocie a zelenina 2/13 84,52 101,42 Telefonicky 4.2.2013 18.2.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
30 Pekárenské výrobky 2/13 44,45 53,34 Telefonicky 11.2.2013 20.2.2013 Duke s.r.i., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
31 Potraviny 2/13 94,4 113,28 Telefonicky 22.2.2013 25.2.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
32 Potraviny 2/13 44,06 52,87 Telefonicky 22.2.2013 25.2.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
33 Mrazené výrobky 2/13 109,61 131,53 Telefonicky 22.2.2013 25.2.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34 Ovocie a zelenina 2/13 95,74 114,89 Telefonicky 2.2.2013 4.3.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
35 Potraviny 3/13 30,88 37,07 Telefonicky 1.3.2013 4.3.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
36 Pekárenské výrobky 2/13 27,88 33,46 Telefonicky 21.2.2013 4.3.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
37 Mäso a mäsové výrobky 2/13 146,27 175,52 Telefonicky 1.2.2013 11.3.2013 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
38 Potraviny 3/13 117,72 141,26 Telefonicky 8.3.2013 11.3.2013 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
39 Potraviny 3/13 85,69 102,83 Telefonicky 8.3.2013 11.3.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
40 Mrazené výrobky 3/13 72,55 87,06 Telefonicky 8.3.2013 11.3.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
41 Pekárenské výrobky 3/13 43,60 52,32 Telefonicky 1.3.2013 13.3.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
42 Potraviny 3/13 97,35 116,82 Telefonicky 15.3.2013 18.3.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
43 Ovocie a zelenina 3/13 80,60 96,72 Telefonicky 15.3.2013 18.3.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
44 Potraviny 3/13 111,60 133,92 Telefonicky 18.3.2013 19.3.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
45 Pekárenské výrobky 3/13 42,75 51,30 Telefonicky 11.3.2013 25.3.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
46 Potraviny 3/13 62,20 74,63 Telefonicky 22.3.2013 25.3.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
47 Mrazené výrobky 3/13 94,68 113,62 Telefonicky 22.3.2013 25.3.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
48 Potraviny 4/13 60,78 72,94 Telefonicky 28.3.2013 3.4.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
49 Pekárenské výrobky 3/13 30,42 36,50 Telefonicky 21.3.2013 3.4.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
50 Ovocie a zelenina 3/13 108,60 130,32 Telefonicky 5.4.2013 8.4.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
51 Potraviny 4/13 127,90 153,48 Telefonicky 5.4.2013 8.4.2013 Demifood s.r.o., Piešťanská 2603/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
52 Potraviny 4/13 84,17 101,01 Telefonicky 5.4.2013 8.4.2013 Inmedia s.r.o.,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
53 Mäso a mäsové výrobky 3/13 140,59 168,71 Telefonicky 31.3.2013 11.4.2013 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
54 Pekárenské výrobky 4/13 40,36 48,43 Telefonicky 3.4.2013 15.4.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prieividza
55 Potraviny 4/13 36,18 43,41 Telefonicky 12.4.2013 15.4.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
56 Mrazené výrobky 4/13 38,74 46,49 Telefonicky 19.4.2013 22.4.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
57 Potraviny 4/13 65,27 78,32 Telefonicky 19.4.2013 22.4.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
58 Ovocie a zelenina 4/13 112,00 134,40 Telefonicky 8.4.2013 22.4.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
59 Potraviny 4/13 111,35 133,62 Telefonicky 19.4.2013 22.4.2013 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
60 Pekárenské výrobky 4/13 42,28 50,73 Telefonicky 12.4.2013 24.4.2013 Duke s.r.o., Podjazodová 14, 971 01 Prievidza
61 Potraviny 4/13 51,06 61,28 Telefonicky 26.4.2013 29.4.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
62 Mrazené výrobky 4/13 66,48 79,78 Telefonicky 26.4.2013 29.4.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
63 Mrazené výrobky 5/13

47,64

57,17 Telefonicky 3.5.2013 6.5.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
64 Potraviny 5/13 66,17 79,40 Telefonicky 3.5.2013 6.5.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
65 Ovocie a zelenina 4/13 85,13 102,16 Telefonicky 22.4.2013 6.5.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
66 Pekárenské výrobky 4/13 42,68 51,22 Telefonicky 22.4.2013 6.5.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
67 Potraviny 5/13 75,71 90,85 Telefonicky 3.5.2013 6.5.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prieivdza
68 Mrazené výrobky 5/13 73,60 88,32 Telefonicky 10.5.2013 13.5.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
69 Potraviny 5/13 75,02 90,02 Telefonicky 10.5.2013 13.5.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
70 Mäso a mäsové výrobky 4/13 141,43 169,72 Telefonicky 29.4.2013 13.5.2013 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
71 Pekárenské výrobky 5/13 33,06 39,67 Telefonicky 2.5.2013 14.5.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
72 Ovocie a zelenina 5/13 93,46 112,15 Telefonicky 6.5.2013 20.5.2013 GPM, Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
73 Potraviny 5/13 64,88 77,86 Telefonicky 17.5.2013 20.5.2013 Inmedia s.r.o, Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
74 Potraviny 5/13 108,02 129,62 Telefonicky 17.5.2013 20.5.2013 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
75 Pekárenské výrobky 5/13 38,21 45,85 Telefonicky 13.5.2013 27.5.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
76 Potraviny 5/13 9,12 10,94 Telefomicky 24.5.2013 27.5.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
77 Potraviny 5/13 25,53 30,64 Telefonicky 24.5.2013 27.5.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
78 Potraviny 5/13 50,41 60,49 Telefonicky 24.5.2013 27.5.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
79 Mäso a mäsové výrobky 5/13 151,58 181,89 Telefonicky 31.5.2013 3.6.2013 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
80 Potraviny 6/13 106,42 127,72 Telefonicky 31.5.2013 3.6.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
81 Mrazené výrobky 6/13 19,75 23,70 Telefonicky 31.5.2013 3.6.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
82 Pekárenské výrobky 5/13 61,83 74,20 Telefonicky 21.5.2013 4.6.2013 Duke s.r.o, Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
83 Potraviny 6/13

101,98

122,38 Telefonicky 3.6.2013 7.6.2013 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
84 Potraviny 6/13 47,01 56,39 Telefonicky 6.6.2013 7.6.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
85 Ovocie a zelenina 5/13 113,44 136,13 Telefonicky 20.5.2013 10.6.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
86 Mrazené výrobky 6/13 103,08 123,70 Telefonicky 7.6.2013 10.6.2013 Bidvest s.r.o., Pieštanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
87 Potraviny 6/13 34,11 40,93 Telefonicky 7.6.2013 10.6.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
88 Potraviny 6/13 13,92 16,70 Telefonicky 7.6.2013 12.6.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
89 Pekárenské výrobky 6/13 33,17 39,80 Telefonicky 3.6.2013 13.6.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
90 Potraviny 6/13 60,05 72,06 Telefonicky 14.6.2013 17.6.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
91 Potraviny 6/13 58,19 69,82 Telefonicky 21.6.2013 24.6.2013 Inmedia s.r.o, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
92 Potraviny 6/13 33,25 39,90 Telefonicky 21.6.2013 24.6.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
93 Ovocie a zelenina 6/13 128,45 154,14 Telefonicky 3.6.2013 24.6.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
94 Pekárenské výrobky 6/13 50,06 60,07 Telefonicky 11.6.2013 25.6.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
95 Mrazené výrobky 7/13 54,62 65,54 Telefonicky 28.6.2013 2.7.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
96 Pekárenské výrobky 6/13 31,99 38,39 Telefonicky 21.6.2013 3.7.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
97 Mäso a mäsové výrobky 6/13 153,73 184,48 Telefonicky 24.6.2013 3.7.2013 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
98 Potraviny 7/13 19,18 23,02 Telefonicky 8.7.2013 8.7.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
99 Ovocie a zelenina 6/13 119,52 143,42 Telefonicky 17.6.2013 8.7.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/42, 960 01 Zvolen
100 Mäso a mäsové výrobky 7/13 17,44 20,93 Telefonicky 4.7.2013 9.7.2013 Zlatý byk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
101 Pekárenské výrobky 7/13 24,43 29,32 Telefonicky 4.7.2013 12.7.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
102 Ovocie a zelenina 7/13 39,01 46,81 Telefonicky 4.7.2013 29.7.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/42, 960 01 Zvolen
103 Potraviny 9/13 96,27 115,52 Telefonicky 27.8.2013 2.9.2013 Demifood s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
104 Potraviny 9/13 72,24 86,69 Telefonicky 27.8.2013 2.9.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
105 Potraviny 9/13 9,12 10,94 Telefonicky 27.8.2013 2.9.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
106 Potraviny 9/13 44,48 53,37 Telefonicky 27.8.2013 2.9.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
107 Mrazené výrobky 9/13 78,56 94,27 Telefonicky 27.8.2013 2.9.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
108

Pekárenské výrobky 7/13

8,26 9,91 Telefonicky 11.7.2013 3.9.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
109 Potraviny 9/13 54,70 65,64 Telefonicky 5.9.2013 6.9.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
110 Potraviny 9/13 75,85 91,01 Telefonicky 6.9.2013 9.9.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
111 Mrazené výrobky 9/13 63,53 76,24 Telefonicky 6.9.2013 9.9.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
112 Pekárenské výrobky 9/13 42,95 51,54 Telefonicky 2.9.2013 13.9.2013 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
113 Potraviny 9/13 96,76 116,11 Telefonicky 11.9.2013 13.9.2013 Demifood Piešťanská s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
114 Ovocie a zelenina 9/13 112,61 135,13 Telefonicky 2.9.2013 16.9.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
115 Potraviny 9/13 101,69 122,01 Telefonicky 13.9.2013 16.9.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
116 Mrazené výrobky 9/13 104,87 125,84 Telefonicky 20.9.2013 23.9.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
117 Potraviny 9/13 139,64 167,58 Telefonicky 20.9.2013 23.9.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

118

Pekárenské výrobky 9/13

45,80

57,24

Telefonicky 20.09.2013

24.09.2013

Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza

119 Potraviny 9/13 121,68 152,10 Telefonicky 20.09.2013 25.09.2013 Demifood Piešťanská s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

120

 

Potraviny 9/13

94,08

 

117,6 Telefonicky 20.09.2013 26.09.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
121 Potraviny 9/13

86,13

 

107,66 Telefonicky 26.09.2013 30.09.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
122 Potraviny 10/13 31,66 39,58 Telefonicky 26.09.2013 03.10.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
123 Pekárenské výrobky 9/13 27,74 34,68 Telefonicky 26.09.2013 03.10.2013 Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza
124 Ovocie a zelenina 09/13 161,38 201,72 Telefonicky 02.10.2013 07.10.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
125 Potraviny 10/13 70,10 87,63 Telefonicky 02.10.2013 07.10.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
126 Potraviny 10/13 58,30 72,88 Telefonicky 02.10.2013 08.10.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
127 Mäso a mäsové výrobky 09/13 206,86 258,58 Telefonicky 30.09.2013 08.10.2013 Zlatý byk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
128 Potraviny 10/13 104,64 130,80 Telefonicky 03.10.2013 08.10.2013 Demifood Piešťanská s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
129 Potraviny 10/13 52,13 65,29 Telefonicky 10.10.2013 14.10.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
130 Potraviny 10/13 8,75 10,94 Telefonicky 10.10.2013 14.10.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
131 Potraviny 10/13 80,26 100,31 Telefonicky 10.10.2013 14.10.2013

T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza

 

132 Potraviny 10/13 39,40 49,26 Telefonicky 10.10.2013 14.10.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
133 Pekárenské výrobky10/13 66,81 83,51 Telefonicky 01.10.2013 14.10.2013 Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza
134 Ovocie a zelenina 10/13 114,37 142,96 Telefonicky 10.10.2013 21.10.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
135 Potraviny 10/13 64,73 80,91 Telefonicky 16.10.2013 21.10.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
136 Pekárenské výrobky10/13 39,45 49,31 Telefonicky 11.10.2013 22.10.2013 Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza
137 Potraviny 10/13 54,12 67,65 Telefonicky 23.10.2013 28.10.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
138 Potraviny 10/13 54,63 68,29 Telefonicky 23.10.2013 28.10.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
139 Potraviny 10/13 18,24 22,8 Telefonicky 28.10.2013 30.10.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
140 Potraviny 11/13 73,76 92,2 Telefonicky 31.10.2013 04.11.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
141 Pekárenské výrobky 10/13 45,78 57,22 Telefonicky 21.10.2013 04.11.2013 Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza
142 Ovocie a zelenina 10/13 115,30 144,12 Telefonicky 17.10.2013 11.11.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
143 Potraviny 11/13 45,54 56,92 Telefonicky 06.11.2013 11.11.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
144 Potraviny 11/13 66,13 82,66 Telefonicky 06.11.2013 11.11.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
145 Pekárenské výrobky 11/13 37,87 47,34 Telefonicky 01.11.2013 13.11.2013 Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza
146 Mäso a mäsové vzrobky 10/13 228,17 285,21 Telefonicky 29.10.2013 13.11.2013 Zlatý byk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
147 Potraviny 11/13 66,98 83,72 Telefonicky 14.11.2013 18.11.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
148 Mrazené výrobky 11/13 46,85 58,56 Telefonicky 13.11.2013 18.11.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
149 Potraviny 11/13 96,74 120,92 Telefonicky 18.11.2013 22.11.2013 Demifood Piešťanská s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
150 Pekárenské výrobky 11/13 39,13 48,91 Telefonicky 08.11.2013 22.11.2013 Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza
151 Potraviny 11/13 81,76 102,20 Telefonicky 19.11.2013 22.11.2013 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
152 Ovacie a zelenina 11/13 94,57 118,21 Telefonicky 08.11.2013 25.11.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
153 Potraviny 11/13 62,15 77,69 Telefonicky 21.11.2013 25.11.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
154 Mrazené výrobky 11/13 92,32 115,40 Telefonicky 21.11.2013 25.11.2013 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
155 Potraviny 12/13 100,21 125,26 Telefonicky 28.11.2013 02.12.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
156 Pekárenské výrobky 11/13 57,54 71,93 Telefonicky 19.11.2013 03.12.2013 Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza
157 Mäso a mäsové výrobky 11/13 186,37 232,96 Telefonicky 29.11.2013 09.12.2013 Zlatý byk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
158 Potraviny 12/13 65,66 82,08 Telefonicky 04.12.2013 09.12.2013 Demifood Piešťanská s.r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
159 Potraviny 12/13 115,15 143,94 Telefonicky 04.12.2013 09.12.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
160 Ovocie a zelenina 11/13 130,79 163,49 Telefonicky 14.11.2013 09.12.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
161 Potraviny 12/13 152,96 191,20 Telefonicky 05.12.2013 10.12.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
162 Pekárenské výrobky 12/13 47,25 59,06 Telefonicky 28.11.2013 12.12.2013 Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza
163 Potraviny 12/13 30,75 38,44 Telefonicky 11.12.2013 16.12.2013 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
164 Pekárenské výrobky 12/13 45,45 56,82 Telefonicky 09.12.2013 20.12.2013 Duke s.r.o. Podjazdová 14 , 971 01 Prievidza
165 Ovocie a zelenina 12/13 90,76 113,45 Telefonicky 05.12.2013 30.12.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
166 Ovocie a zelenina 12/13 47,54 59,42 Telefonicky 12.12.2013 30.12.2013 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.