Faktúry  2015

Číslo FA
Predmet fakturačného plnenia
Hodnota plnenia bez DPH(€)
Hodnota plnenia  s DPH (€)
Identifikácia súvisiacej objednávky
Dátum doručenia faktúry
Dodávateľ fakturačného
 plnenia
             
1
 
Potraviny 1/15
 
122,17

 
146,60
 
Telefonicky 02.01.2015
 
07.01.2015
 
T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
2 Potraviny 1/15
 
177,62
 
213,14
 
Telefonicky 02.01.2015 08.01.2015
 
Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3
 
Pekárenské Výrobky 1/15 13,16
 
15,79 Telefonicky 02-10.1.2015 12.01.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
4 Potraviny 1/15 104,15 124,98 Telefonicky  08.01.2015 12.01.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
5 Potraviny 1/15 119,10 142,92 Telefonicky 08.01.2015 12.01.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6 Potraviny 1/15
 
102,17
 
122,60 Telefonicky 13.01.2015
 
16.01.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
7 Výživové nápoje   40,- Osobne 20.01.2015 20.01.2015 Margita Margalová Malé Kosihy 10 943 61 Salka
8 Pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 49,12 58,95 Telefonicky 09.-20.01.2015
 
22.01.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
9 Potraviny 1/15 83,81 100,57 Telefonicky 22.01.2015 23.01.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
10 Ovocie, zelenina 01/15
 
73,27
 
87,92
 
Telefonicky 07.-16.01.2015 26.01.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
11
 
Potraviny 01/15
 
39,46
 
47,35
 
Telefonicky 22.01.2015 26.01.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
12
 
Potraviny 01/15 134,24
 
161,09
 
Telefonicky 22.01.2015 27.01.2015 Demifood s.r.o., Piešťasnká 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
13
 
Potraviny 02/15 118,54 142,25 Telefonicky 30.01.2015 02.02.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
14 Mäso a mäsové výrobky 01/15
 
188,75
 
226,50
 
Telefonicky 07.-26.01.2015 03.02.2015 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
15
 
Pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 48,63 58,36 Telefonicky 20-31.01.2015 03.02.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
16 Potraviny 02/15
 
38,96
 
46,75
 
Telefonicky 02.02.2015
 
05.02.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
17 Potraviny 02/15
 
112,62 135,14
 
Telefonicky 02.02.2015 05.02.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
18 Ovocie, zelenina,  01/15
 
127,28 152,74 Telefonicky 15-31.01.2015 09.02.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
19 Potraviny 2/15 166,67 200 Telefonicky 06.02.2015 11.02.2015 Demifood s.r.o., Piešťasnká 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
20 Mlieko a mliečne výrobky 2/15 37,25 44,70 Telefonicky 06.02.2015 11.02.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
21 Potraviny 02/15 60,83 73,00 Telefonicky 12.02.2015 13.02.2012 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
22 Ovocie, zelenina 2/15
 
146,53 175,84 Telefonicky 01-15.02.2015 16.02.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
23 Mlieko a mliečne výrobky 2/15 7,50 9,00 Telefonicky 12.02.2015 16.02.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
24 Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 02/15
 
29,47 35,36 Telefonicky 01-13.02.2015 16.02.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
25 Potraviny 02/15 145,30 174,36 Telefonicky 19.02.2015 23.02.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
26 Chlieb, pečivo 02/15 19,07 22,88
 
Telefonicky 10-20.02.2015 24.02.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
27 Potraviny 2/15 371,97 446,37 Telefonicky  23.02.2015 27.02.2015 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
28 Ovocie, zelenina 02/15
 
42,84
 
51,41 Telefonicky 16-27.02.2015 02.03.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
29 Potraviny 03/15
 
78,21
 
93,85
 
Telefonicky 26.02.2015 02.03.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
30 Mäso a mäsové výrobky 02/15
 
164,04
 
196,85
 
Telefonicky 02.-27.02.2015 03.03.2015
 
Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
31 Chlieb, pečivo 02/15
 
14,45
 
17,34
 
Telefonicky 20.-27.02.2015
 
04.03.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
32
 
Potraviny 03/15
 
7,72
 
9,26
 
Telefonicky 23.02.2015 04.03.2015 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
33 Potraviny 03/15
 
49,88
 
59,86
 
Telefonicky 04.03.2015 06.03.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
34
 
Mlieko a mliečne výrobky 03/15
 
8,96
 
10,75
 
Telefonicky  05.03.2015
 
09.03.2015
 
Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
35
 
Mlieko a mliečne výrobky 03/15
 
6,21
 
7,45
 
Telefonicky 05.03.2015
 
09.03.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
36
 
Chlieb, pečivo 03/15
 
31,55
 
37,86 Telefonicky 01.-10.03.2015
 
12.03.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
37
 
Potraviny 03/15
 
104,21
 
125,05
 
Telefonicky 11.03.2015
 
13.03.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
38
 
Ovocie, zelenina 3/15
 
139,74
 
167,69
 
Telefonicky 12.03.2015
 
16.03.2015
 
GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
39 Potraviny 03/15
 
118,80
 
142,54
 
Telefonicky 19.03.2015
 
23.03.2015
 
Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
40 Potraviny 3/15 180,52 216,62 Telefonicky 19.03.2015 23.03.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
41
 
Potraviny 03/15
 
71,18
 
85,41
 
Telefonicky 19.03.2015
 
24.03.2015
 
Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
42 Chlieb, pečivo 03/15
 
59,86
 
71,83
 
Telefonicky 11.-20.03.2015
 
24.03.2015
 
Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
43 Potraviny 03/15
 
190,10
 
228,12
 
Telefonicky 23.03.2015
 
25.03.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
44 Mlieko a mliečne výrobky 03/15
 
38,33
 
46
 
Telefonicky 26.03.2015
 
30.03.2015
 
Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
45
 
Mlieko a mliečne výrobky 03/15
 
12,42
 
14,90
 
Telefonicky 26.03.2015 30.03.2015
 
Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
46
 
Mäso a mäsové výrobky 03/15
 
252,99
 
303,58
 
Telefonicky 01.-31.03.2015
 
31.03.2015
 
Zlatý býk, eJánošíková 6, 972 01 Bojnice
47
 
Potraviny 03/15
 
62,50
 
75,00
 
Telefonicky 26.03.2015
 
31.03.2015
 
T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
48
 
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky 03/15
 
39,04
 
46,85
 
Telefonicky 20.03.-31.03.2015
 
01.04.2015
 
Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
49 Potraviny 04/15
 
78,90
 
94,68
 
Telefonicky 09.04.2015
 
13.04.2015
 
Demifood s.r.o., Piešťasnká 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
50 Potraviny 04/15
 
183,64
 
220,37
 
Telefonicky 09.04.2015 13.04.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51
 
Potraviny 14/15
 
66,92
 
80,30
 
Telefonicky 09.04.2015
 
13.04.2015
 
Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
52 Ovocie, zelenina 03/15
 
169,94
 
203,93
 
Telefonicky 15.-31.03.2015
 
13.04.2015
 
GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
53 Chlieb. pečivo 04/15
 
19,30
 
23,16
 
Telefonicky 01.-10.04.2015
 
14.04.2015
 
Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
54
 
Ovocie, zelenina 04/15 67,23
 
80,68
 
Telefonicky 01.-15.04.2015 20.04.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
55 Potraviny 4/15
 
14,10
 
16,92
 
Telefonicky 16.04.2015 20.04.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
56 Mlieko a mliečne výrobky 4/15 27,96 33,55 Telefonicky 16.04.2015 20.04.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
57 Chlieb, pečivo 4/15 33,38 40,06 Telefonicky 10.-20.04.2015 22.04.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
58 Potraviny 4/15 164,80 197,76 Telefonicky 23.04.2015 27.04.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
59 Mlieko a mliečne výrobky 4/15 21,25 25,50 Telefonicky 23.04.2015 27.04.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
60 Mlieko a mliečne výrobky 6,21 7,45 Telefonicky 23.04,2015 27.04.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
61 Potraviny 5/15 45,80 54,96 Telefonicky 29.04.2015 04.05.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
62 Ovocie, zelenina 4/15 109,68 131,62 Telefonicky 15.04.-30.04.2015 04.05.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
63 Mäso a mäsové výrobky 4/15 148,37 178,04 Telefonicky 01.-30.04.2015 05.05.2015 Zlatý býk, eJánošíková 6, 972 01 Bojnice
64 Chlieb, pečivo 4/15 39,41 47,30 Telefonicky 20.-30.04.2015 05.05.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
65 Chlieb a pečivo 05/15
 
21,85 26,22 Telefonicky 01.-10.05.2015 12.05.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
66 Potraviny 5/15 86,50 103,80 Telefonicky 07.05.2015 12.05.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
67 Potraviny 5/15 39,04 46,85 Telefgonicky 12.05.2015 15.05.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
68 Mrazené výrobky 5/15 140,83 169 Telefonicky 14.05.2015 18.05.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
69 Potraviny 5/15 108,91 130,69 Telefonicky 14.05.2015 20.05.2015 Demifood s.r.o., Piešťasnká 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
70 Chlieb a pekárenské výrobky 5/15 51,93 62,31 Telefonicky 10-20.5.2015 22.05.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
71 Ovocie a zelenina 5/15 117,91 141,49 Telefonicky 1-15.5.2015 25.05.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
72 Potraviny 5/15 41,25 49,50 Telefonicky 22.05.2015 27.05.2015 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
73 Potraviny 5/15 98,85 118,62 Telefonicky 25.05.2015 28.05.2015 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
74 Mlieko školské a mliečne výrobky 5/15 56,58 67,90 Telefonicky 25.05.2015 28.05.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
75 Mlieko a mliečne výrobky 16,00 19,20 Telefonicky 25.05.2015 28.05.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
76 Potraviny a mrazené výrobky 6/15 65,90 79,08 Telefonicky 28.05.2015 01.06.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
77 Chlieb a pečivo 5/15 45,66 54,79 Telefonicky 20.-31.05.2015 02.06.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
78 Mäso a mäsové výrobky 5/15 198,24 237,89 Telefonicky 1-30.05.2015 02.06.2015 Zlatý býk, eJánošíková 6, 972 01 Bojnice
79 Ovocie a zelenina 5/15 167,14 200,57 Telefonicky 15-31.05.2015 08.06.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
80 Potraviny 6/15 48,03 57,64 Telefonicky 04.06.2015 08.06.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
81 Mlieko a mliečne výrobky 6/15 6,33 7,60 Telefonicky 04.06.2015 09.06.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
82 Mlieko a mliečne výrobky 6/15 18,82 22,58 Telefonicky 04.06.2015 09.06.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
83 Potraviny 6/15 10,28 12,24 Telefonicky 04.06.2015 10.06.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
84 Chlieb,pečivo a pekárenské výrobka 6/15 43,25 51,90 Telefonicky 1-10.06.2015 12.06.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
85 Potraviny 6/15 67,10 80,51 Telefonicky 11.06.2015 15.06.2015 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
86 Potraviny a mrazené výrobky 6/15 44,60 53,52 Telefonicky 11.06.2015 15.06.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
87 Ovocie a zelenina 6/15 226,23 271,48 Telefonicky 1-15.6.2015 22.06.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
88 Potraviny 6/15 16,87 20,25 Telefonicky 17.06.2015 22.06.2015 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
89 Chlieb,pečivo a pekárenské výrobka 6/15 53,51 64,21 Telefonicky 10-20.6.2015 23.06.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
90 Potraviny 6/15 74 88,80 Telefonicky 24.06.2015 29.06.2015 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
91 Chlieb,pečivo a pekárenské výrobky 6/15 34,42 41,30 Telefonicky 20-30.06.2015 03.07.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
92 Mäso a mäsové výrobky 6/15 208,15 249,78 Telefonicky 1-30.06.2015 03.07.2015 Zlatý býk, eJánošíková 6, 972 01 Bojnice
93 Chlieb a pečivo 7/15 14,67 17,60 Telefonicky 1-9.7.2015 10.07.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
94 GPM 6/15     Telefonicky 15-30.06.2015   GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
95 Potraviny 9/15 140,32 168,38 Telefonicky 20.08.2015 28.08.2015 Demifood s.r.o., Piešťasnká 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
96 Potraviny 9/15 132,56 158,56 Telefonicky 20.08.2015 28.08.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
97
 
Potraviny 9/15
 
361,69 434,03 Telefonicky 20.08.2015 28.08.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
98 Potraviny 9/15   14,37 Telefonicky 2.9.2015 3.9.2015 Tatiana Mikulová, Poruba 166, 972 11
99 Ovocie, zelenina 9/15 39
 
46,80 Telefonicky 03.09.2015 07.09.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
100 Potraviny 9/15 103,25 123,90 Telefonicky 03.09.2015 07.09.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
101 Mlieko a mliečne výrobky 9/15
školské mlieko
32,00
 
38,40 Telefonicky 7.09.2015 09.09.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
102 Mlieko, mliečne výrobky 9/15 38,36
 
46,03
 
Telefonicky 07.09.2015 09.09.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
103 Potraviny 9/15 35,60 42,72 Telefonicky 20.08.2015 09.09.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
104 Potraviny 9/15
 
245,66 294,79 Telefonicky 20.08.2015 10.09.2015 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
105 Potraviny 9/15   5,15 Telefonicky 10.09.2015 11.09.2015 Tatiana Mikulová, Poruba 166,   972 11
106 Chlieb, pečivo 9/15   53,94 Telefonicky 02-10.09.2015 14.09.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
107 Potraviny 9/15   183,02 Telefonicky 10.09.2015 14.09.2015 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
108 Ovocia a zelenina 9/15   137,88 Telefonicky 10.09.2015 14.09.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
109 Potraviny 9/15   171,23 Telefonicky 17.09.2015 21.09.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
110 Potraviny 9/15   76,46 Telefonicky 17.09.2015 21.09.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
111 Chlieb a pečivo 9/15   30,88 Telefonicky 11.-18.09.2015 22.09.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
112 Potraviny 9/15   78,39 Telefonicky 20.08.2015 24.09.2015 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
113 Potraviny 9/15   146,49 Telefonicky 24.9.2015 28.09.2015 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
114 Potraviny 10/15   11,86 Telefonicky 28.09.2015 01.10.2015 Tatiana Mikulová
Poruba 166,
972 11
115 Chlieb a pečivo 9/15   69,79 Telefonicky       21-30.09.2015  02.10.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
116 Ovocie a zelenina 09/15   183,26 Telefonicky       14-30.09.2015 05.10.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
117 Potraviny 10/15   145,90 Telefonicky   01.10.2015 05.10.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
118 Mlieko a mliečna výrobky 10/15   25,50 Telefonicky     25.09.2015 05.10.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
119 Mlieko a mliečne výrobky 10/15   58,03 Telefonicky 25.09.2015 05.10.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
120 Mäso a mäsové výrobky  09/15   278,31 Telefonicky         2-30.09.2015
 
06.10.2015 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
121 Potraviny 10/15   35,11 Telefonicky     05.10.2015 07.10.2015 Tatiana Mikulová
Poruba 166,
972 11
122 Potraviny a mrazená hydina a ryby 10/15   165,40 Telefonicky 08.10.2015 12.10.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
123 Potraviny 10/15   99,06 Telefonicky    7.10.2015 12.10.2015 Tatiana Mikulová
Poruba 166,
972 11
124 Chlieb a pečivo 10/15   45,02 Telefonicky         1-10.10.2015 13.10.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
125 Ovocie a zelenina 10/15   218,27 Telefonicky         1-15.10.2015 19.10.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
126 Potraviny 10/15   86,36 Telefonicky       16.10.2015 20.10.2015 Tatiana Mikulová
Poruba 166,
972 11
127 Chlieb a pečivo 10/15   46,31 Telefonicky       10-20.10.2015 22.10.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
128 Potraviny 10/15   110,82 Telefonicky   23.10.2015 28,10.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
129 Potraviny 11/15   123,34 Telefonicky   28.10.2015 2.11.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
130 Mlieko a mliečne výrobky 10/15   26,80 Telefonicky 26.10.2015 02.11.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
131 Mlieko a mliečne výrobky 10/15   56,18 Telefonicky 26.10.2015 02.11.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
132 Clieb a pečivo 10/15   30,34 Telefonicky       20-30.10.2015 03.11.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
133 Mäso a mäsové výrobky 10/15   255,85 Telefonicky         1-30.10.2015 03.11.2015 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
134
 
Ovocie a zelenina 10/15   160,31 Telefonicky 15-3010.2015 09.11.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen

 
135 Potraviny 11/15   200,35 Telefonicky 05.11.2015 09.11.2015 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
136
 
Chlieb a pekárenské výrobky 11/15
 
  43,85
 
Telefonicky          1-10.11.2015 12.11.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
137
 
Potraviny 11/15   143,38 Telefonicky  12.11.2015 16.11.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
138
 
Potraviny 11/15
 
  316,63
 
Telefonicky 12.11.2015 18.11.2015 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
139
 
Potraviny 11/15   75,83 Telefonicky 16.11.2015 18.11.2015 Tatiana Mikulová
Poruba 166,
972 11
140 Ovocie a zelenina 11/15   157,42 Telefonicky         1-15.11.2015 23.11.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
141 Potraviny 11/15   60,- Telefonicky 20.11.2015 24.11.2015 Margita Margalová Malé Kosihy 10 943 61 Salka
142 Chlieb a pečivo 11/15   50,21 Telefonicky 10-20.11.2015 25.11.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
143 Potraviny 11/15   5,56 Telefonicky 24.11.2015 25.11.2015 Tatiana Mikulová
Poruba 166,
972 11
144 Potraviny 11/2015   85,44 Telefonicky  24.11.2015 27.11.2015 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
145 Potraviny 11/2015   79,70 Telefonicky 24.11.2015 27.11.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
146 Potraviny 12/2015   43,56 Telefonicky 30.11.2015 01.12.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
147 Chlieb a pečivo 11/2015   34,75 Telefonicky 20-30.11.2015 02.12.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01 Prievidza
148 Ovocie a zelenina 11/2015   274,94 Telefonicky 15-30.11.2015 07.12.2015 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
149 Potraviny 12/2015   262,67 Telefonicky 4.12.2015 7.12.2015 Bidvest s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
150 Mlieko a mliečne výrobky 12/15   7,60 Telefonicky 04.12.2015 07.12.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
151 Mlieko a mliečne výrobky 12/15   77,90 Telefonicky 04.12.2015 07.12.2015 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
152 Mäso a mäsové výrobky 11/2015   291,11 Telefonicky 1-30.11.2015 08.12.2015 Zlatý býk, Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
153 Chlieb a pečivo 12/15   73,70 Telefonicky 1-10.12.2015 14.12.2015
Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01  Prievidza
 
154 Potraviny 12/15   103,67 Telefonicky 14.12.2015 16.12.2015 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
155 Chlieb a pečivo 12/15   28,31 Telefonicky 11-22.12.2015 30.12.2015 Duke s.r.o., Podjazdová 14, 971 01  Prievidza
156 Ovocie, zelenina 12/15   190,70 Telefonicky  1-20.12.2015 190,70 GPM s.r.o., Neresníc
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.