2016

 
Číslo FA               Predmet fakturačného plnenia   Hodnota plnenia  s DPH (€)   Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry    Dodávateľ fakturačného plnenia
1 Mäso a mäsové výrobky 12/15   95,57 Telefonicky 1-20.12.2015 5.1.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
2 Potraviny 1/16   187,92 Telefonicky 21.12.2015 8.1.2016 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
3 Potraviny 1/16   289,92 Telefonicky 7.1.2016 11.1.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
4 Chlieb a pečivo 1/16   5,37 Telefonicky 7-10.1.2016 14.1.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
5
 
Potraviny 1/16   624,39 Telefonicky 7.01.2016
 
15.01.2016 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
6
 
Potraviny 1/16   373,56 Telefonicky 7.1.2016 15.01.2016 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
7
 
Ovocie a zelenina 1/16   83,84 Telefonicky 7-15.1.2016 18.01.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
8
 
Školské mlieko a mliečne výrobky 1/16   33,60 Telefonicky 15.01.2016 20.01.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
9
 
Mlieko a mliečne výrobky 1/16   66,19 Telefonicky 15.01.2016 20.01.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
10
 
Potraviny 1/16   24,30 Telefonicky 18.01.2016 20.01.2016 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
11 Potraviny 1/16   38,83 Telefonicky 19.01.2016 21.01.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
12 Chlieb a pečivo 1/16   45,58 Telefonicky 11-20.01.2016 22.01.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
13 Potraviny 1/16   22,70 Telefonicky 7.1.2016 25.01.2016 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
14 Potraviny 1/16   16,56 Telefonicky 7.1.2016 26.01.2016 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
15 Ovocie a zelenina 1/16   244,50 Telefonicky 15-31.1.2016  01.02.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
16 Mäso a mäsové výrobky 1/16   158,23 Telefonicky 7-31.1.2016 02.02.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
17 Potraviny 2/16   66,62 Telefonicky 1.2.2016 02.02.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
18
 
Chlieb a pečivo 1/16   30,15 Telefonicky 21-31.1.2016 03.02.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
19
 
Potraviny 2/16   15,16
 
Telefonicky 3.2.2016 05.02.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
20 Potraviny 2/16   215,11 Telefonicky 4.2.2016 08.02.2016 Demifood s.r.o., Piešťasnká 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
21 Potraviny 2/16   206,16 Telefonicky 05.02.2016 08.02.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
22 Chlieb a pečivo 2/16   33,22 Telefonicky 1-10.2.2016 12.02.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
23 Potraviny 2/16   183,60 Telefonicky 9.02.2016 12.02.2016
T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
 
24 Ovocie a zelenina 2/16   319,43 Telefonicky 1-15.02.2016 22.02.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
25 Mlieko a mliečne výrobky 2/16   14,40 Telefonicky 17.02.2016 22.02.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
26 Mlieko a mliečne výrobky 2/16   52,15 Telefonicky 17.02.2016 22.02.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
27 Chlieb a pečivo 2/16   31,51 Telefonicky  11-20.02.2016 22.02.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
28 Potraviny 2/16   99,32 Telefonicky  19.02.2016 23.02.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
29 Mäso a mäsové výrobky 2/16   224,31 Telefonicky 1-29.02.2016 01.03.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
30 Chlieb a pečivo 2/16   31,43 Telefonicky 21-29.02.2016 03.03.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
31 Potraviny 2/16   37,70 Telefonicky 26.02.2016 04.03.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
32 Potraviny 3/16   211,13 Telefonicky 03.03.2016 07.03.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
33 Ovocie a zelenina 2/16   160,34 Telefonicky 15-29.02.2016 07.03.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
34 Ovocie a zelenina 2/16   9,01 1-15.02.2016 09.03.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
35
 
Potraviny 3/16   69,45 Telefonicky 09.03.2016 11.03.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
36 Chlieb a pečivo 3/16   30,58 Telefonicky 1-10.03.2016 14.03.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
37 Chlieb a pečivo 3/16
 
  27,94 Telefonicky 11-20.3.2016 21.03.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
38 Potraviny 3/16   230,86 Telefonicky 18.3.2016 21.03.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
39 Ovocie a zelenina 3/16   163,92 Telefonicky 1-15.3.2016 21.03.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
40 Potraviny 3/16   135,12 Telefonicky 14-18.3.2016 23.03.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
41 Chlieb a pečivo 3/16   25,36 Telefonicky 21-31.3.2016 04.04.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
42 Mäso 3/16   173,81 Telefonicky 1-31.3.2016 05.04.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
43 Potraviny 4/16   63,17 Telefonicky 1-6.4.2016 08.04.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
44 Ovocie a zelenina 3/16   57,47 Telefonicky 15-31.3.2016 11.04.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
45 Potraviny 4/16   325,94 Telefonicky 06.04.2016 12.04.2016 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
46 Mlieko a mliečne výrobky 4/16   14,40 Telefonicky 08.04.2016 12.04.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
47 Mlieko a mliečne výrobky 4/16   66,19 Telefonicky 08.04.2016 12.04.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
48 Chlieb a pečivo 4/16   33,10 Telefonicky 1-10.04.2016 14.04.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
49 Potraviny 4/16   47,92 Telefonicky 11-13.04.2016 14.04.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
50 Potraviny 4/16   120,37 Telefonicky 13.04.2016 15.04.2016 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
51 Chlieb a pečivo 4/16   39,97 Telefonicky 11-20.04.2016 22.04.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
52 Potraviny 4/16   69,94 Telefonicky 18-21.02.2016 22.04.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
53 Ovocie a zelenina 4/16   251,69 Telefonicky 1-15.04.2016 25.04.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
54 Potraviny 4/16   39,05 Telefonicky 25.04.2016 23.04.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
55 Potraviny 4/16   226,63 Telefonicky 22.04.2016 25.04.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
56 Potraviny 4/16   28,33 Telefonicky 25-28.04.2016 29.04.2016

Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166

57 Potraviny 4/16   100,94 Telefonicky 27.04.2016 29.04.2016 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
58 Mäso a mäsové výrobky 4/16   235,62 Telefonicky 1-30.04.2016 03.05.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
59 Potraviny 5/16   83,04 Telefonicky 02.05.2016 03.05.2016 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
60 Potraviny 5/16   66,25 Telefonicky 2-5.05.2016 06.05.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
61 Ovocie a zelenina 4/16   197,17 Telefonicky 15-30.04.2016 09.05.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
62 Chlieb a pečivo 4/16   44,67 Telefonicky 21-31.4.2016 09.05.2016 Duke s.r.o., Podjazdová 2673/14, 971 01 Prievidza
63 Chlieb a pečivo 5/16   31,90 Telefonicky 1-10.5.2016 12.05.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
64 Potraviny 05/16   37,13 Telefonicky 9-11.5.2016 13.05.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
65 Potraviny 5/16   219,94 Telefonicky 12.5.2016 13.05.2016 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
66 Mlieko školské 5/16   14,40 Telefonicky 13.5.2016 18.05.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
67 Mlieko a mliečne výrobky 5/16   82,15 Telefonicky 13.05.2016 18.05.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
68 Balíčky k MDD   53,40 Telefonicky 10.05.2016 18.05.2016 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
69 Potraviny 5/16   25,75 Telefonicky 18.05.2016 20.05.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
70 Potraviny 5/16   291,29 Telefonicky 17.05.2016 20.05.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
71 Ovocie a zelenina 5/16   164,26 Telefonicky 1-15.5.2016 23.5.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
72
 
Chlieb a pečivo 5/16   53,37 Telefonicky 10-20.5.2016 27.05.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
73 Potraviny 5/16   15,85 Telefonicky 25.05.2016 27.05.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
74 Potraviny 5/16   98,65 Telefonicky 27.5.2016 30.05.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
75 Potraviny 6/16   12,88 Telefonicky 01.06.2016 03.06.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
76 Ovocie a zelenina 5/16   325,07 Telefonicky 15-30.05.2016 06.06.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
77 Chlieb a pečivo 5/16   49,32 Telefonicky 20-30.5.2016 06.06.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
78 Mlieko a mliečne výrobky 6/16   7,21 Telefonicky 02.06.2016 06.06.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
79 Mlieko a mliečne výrobky 6/16   26,34 Telefonicky 02.06.2016 06.06.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
80 Mäso a mäsové výrobky 5/16   261,27 Telefonicky 1-31,05,2016 07.06.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
81 Chlieb a pečivo 6/16   46,29 Telefonicky 1-10.06.2016 16.06.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
82 Potraviny 6/16   23,33 Telefonicky 15.06.2016 17.06.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
83 Ovocie a zelenina 6/16   212,27 Telefonicky 1-15.06.2016 20.06.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
84 Potraviny 6/16   55,62 Telefonicky 20-23.6.2016 23.06.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
85 Potraviny 6/16   136,68 Telefonicky 20.06.2016 23.06.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
86 Chlieb a pecivo 6/16   26,15 Telefonicky 10-20.06.2016 24.06.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
87 Potraviny 6/16   19,65 Telefonicky 27-29-06-2016 29.06.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
88 Potraviny 6/16   1,96 Telefonicky 30.06.2016 30.06.2016 Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
89 Ovocie a zelenina 6/16   184,97 Telefonicky 15-30.06.2016 04.07.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
90 Mäso a mäsové výrobky 6/16   223,65 Telefonicky 01-30.06.2016 07.07.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
91
 
Chlieb a pečivo 6/16
 
  46,94
 
Telefonicky 21-30.06.2016
 
11.07.2016
 
Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
92
 
Potraviny 7/16
 
  56,08
 
Telefonicky 1-13.07.2016
 
13.07.2016
 
Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166
93
 
Chlieb a pečivo 7/16
 
  9,71
 
Telefonicky 15.07.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
94 Chlieb a pečivo 7/16   14,72 Telefonicky 20.07.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
95 Mäso a masové výrobky 7/16   63,62 Telefonicky 22.07.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
96 Potraviny 9/16   812,71 Telefonicky 31.08.2016 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
97 Potraviny 9/16   237,01 Telefonicky 30.9.2016 02.09.2016 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
98 Potraviny 9/16   327,60 Telefonicky 02.09.2016 05.09.2016 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
99 Potraviny 9/16   192,07 Telefonicky 02.09.2016 05.09.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
100 Potraviny 09/16   198,35 Telefonicky 02.09.2016 09.09.2016 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
101 Potraviny 9/16   68,58 Telefonicky 9.9.2016 13.9.2016 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
102 Mlieko a mliečne výrobky 9/16   14,40 Telefonicky 9.9.2016 13.9.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
103 Mlieko a mliečne výrobky 9/16   60,88 Telefonicky 9.9.2016 13.9.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
104 Chlieb a pečivo 9/16   32,89 Telefonicky 2-10.9.2016 16.9.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
105 Potraviny 9/16   372,11 Telefonicky 05.09.2016 16.09.2016 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
106 Potraviny 9/16   211,86 Telefonicky 14.9.2016 20.9.2016 Demifood s.r.o,Piešťanská 2503/43, 915 01 NM/Váhom
107 Potraviny 9/16   60 Telefonicky 16.09.2016 20.09.2016 Vitmex,Malé Kosihy 10, 943 61 Malé Kosihy
108 Chlieb+pečivo 9/16   34,09 Telefonicky 10-20.9.2016 23.09.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
109 Ovocie a zelenina 9/16   155,44 Telefonicky 2-15.09.2016 26.09.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
110 Potraviny 9/16   193,30 Telefonicky 22.09.2016 26.09.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
111 Potraviny 9/16   57,50 Telefonicky 22.09.2016 26.09.2016 Demifood s.r.o,Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto /Váhom
112 Ovocie a zelenina 9/16   147,40 Telefonicky 16-30.9.2016 03.10.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
113 Mäso 9/16   198,89 Telefonicky 2-30.9.2016 04.10.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
114 Chlieb+pečivo 9/16   53,85 Telefonicky 20-30.9.2016 05.10.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
115 Ovocie 9/16   14,24 Telefonicky 20.09.2016  07.10.2016 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
116 Potraviny 10/16   281,26 Telefonicky 07.10.2016 10.10.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
117 Potraviny 10/16   119,02 Telefonicky 7.10.2016 10.10.2016 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
118 Školské ovocie   10,62 Telefonicky 18+25.9.2016 11.10.2016 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
119 Chlieb+pečivo 10/16   35,58 Telefonicky 1-10.10.2016 13.10.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
120 Potraviny 10/2016   21,24 Osobne 13.10.2016 13.10.2016 Mplus s.r.o, Jaseňová 9, 971 01 Prievidza
121 Potraviny 10/2016   42,34 Telefonicky 13.10.2016 17.10.2016 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
122 Potraviny 10/2016   113,58 Telefonicky 13.10.2016 17.10.2016 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
123 Potraviny 10/2016   438,14 Telefonicky 14.10.2016 21.10.2016 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
124 Ovocie a zelenina   147,88 Telefonicky 1-15.10.2016 24.10.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
125 Chlieb a pečivo 10/2016   46,32 Telefonicky 10-20.10.2016 25.10.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
126 Potraviny 10/2016   56,23 Telefonicky 21.10.2016 25.10.2016 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
127 Školské mlieko 10/2016   17,56 Telefonicky 21.10.2016 25.10.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
128 Mlieko a miečne výrobky 10/16    48,46 Telefonicky 21.10.2016 25.10.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
129 Zelenina a ovocie10/16   22,10 Telefonicky 02.11.2016 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
130 Školská zelenina a ovocie10/16   18,53 Telefonicka 02.11.2016 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
131 Chlieb a pečivo10/16   37,29 Telefonicky 20-31.10. 04.11.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
132 GPM   136,08 Telefonicky 15-31.10.2016 07.11.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
133 Potraviny 11/16   182,38 Telefonicky ,3.11.2016 07.11.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
134 Potraviny 11/16   135,06 Telefonicky 04.11.2016 07.11.2016 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
135 Mäso čerstvé 10/16   221,56 Telefonicky 1-31.10.2016 08.11.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
136 Potraviny 11/16   42,34 Telefonicky 10.11.2016 14.11.2016 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
137 Chlieb a pečivo 11/16   39,37 Telefonicky 1-10.11.2016 16.11.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
138 Ovocie a zelenina 11/16   70,27 Telefonicky 07.11.2016 21.11.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
139 Potraviny 11/16   107,44 Telefonicky 18.11.2016 21.11.2016 T613 s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
140 Chlieb a pečivo 11/16   26,20 Telefonicky  10-20.11.2016 23.11.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
141 Školské ovocie a zelenina 11/16   7,20 Telefonicky  25.11.2016 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
142 Školské mlieko   14,81 Telefonicky 28.11.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
143 Mlieko a mliečne výrobky 11/16   61,14 Telefonicky 28.11.2016 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
144
 
Potraviny 12/2016   173,10 Telefonicky 29.11.2016 02.12.2016 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
145 Potraviny 12/2016   113,21 Telefonicky 30.11.2016 02.12.2016 Demifood s.r.o,Piešťanská 2503/43, 915 01 NM/Váhom
146 Mikulášske balícky 12/2016   104,64 Telefonicky 28.11.2016 02.12.2016 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
147 Chlieb a pečivo 11/2016   38,71 Telefonicky 20-30.11.2016 05.12.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
148 Ovocie a zelenina 11/2016   136,61 Telefonicky 15-30.11.2016 05.12.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
149 Školské ovocie 11/2016   10,92 Telefonicky 21.11.2016 05.12.2016 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
150 Ovocné šťavy 11/2016   19,69 Telefonicky 21.11.2016 05.12.2016 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
151 Mäso a mäsové výrobky 11/16   199,49 Telefonicky 1-30.11.2016 06.12.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
152 Chlieb a pečivo 12/16   37,50 Telefonicky 1-10.12.2016 15.12.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
153 Ovocie a zelenina 12/16   79,26 Telefonicky 1-15.12.2016 19.12.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
154 Ovocie a zelenina 12/16   67,80 Telefonicky  15-20.12.2016 21.12.2016 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
155 Chlieb a pečivo 12/16   52,16 Telefonicky 10-20.12.2016 27.12.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
156 Mäso a mäsové výrobky 12/16   157,36 Telefonicky 1-21.12.2016 28.12.2016 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
157 Chlieb a pečivo 12/16   8,39 Telefonicky 20.12.2016 09.01.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza

 

 

 

Tatiana Mikulová,972 11 Poruba 166

20.06.2016

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.