2017

Číslo FA               Predmet fakturačného plnenia   Hodnota plnenia  s DPH (€)   Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry    Dodávateľ fakturačného plnenia  
1 Potraviny 1/17   199,87 Telefonicky 2.1.2017 9.1.2017 Bidvest, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

2

 

Chlieb a pečivo 1/17   8,48 Telefonicky 4.3.2017 13.01.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
3 Školské mlieko 1/17   21,61 Telefonicky 04.1.2017 17.1.2017

Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava

4 Mliečne výrobky 1/17   79,39 Telefonicky 4.1.2017 17.1.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
5 Ovocie a zelenina 1/17   56,02 Telefonicky 9-15.1.2017 18.01.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
6 Potraviny 1/17   385,88 Telefonicky 13.1.2017 18.1.2017 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
7 Potraviny 1/17   212,76 Telefonicky 18.01.2017 20.01.2017 Bidves=Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
8 Potraviny 1/17   168,17 Telefonicky 19.1.2017 24.1.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
9
 
Chlieb a pečivo 1/17   34,79 Telefonicky 10-20.1.2017 25.01.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
10 Potraviny 1/17   252,30 Telefonicky 23.01.2017 27.1.2017 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
11 Potraviny 1/17   178,80 Telefonicky 26.1.2017 30.01.2017 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
12 Chlieb a pečivo 1/17   39,54 Telefonicky 20-31,1,2017 03.02.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
13 Ovocie a zelenina 1/17   277,31 Telefonicky 15-31.1.2017 06.02.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
14 Ovocné šťavy 1/17   35,69 Telefonicky 9-30.1.2017 7.2.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
15 Školské ovocie 1/17   3,97 Telefonicky 9-30.1.2017 7.2.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
16 Mäso a mäsové výrobky 1/17   200,87 Telefonicky 9-31.1.2017 7.2.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
17 Potraviny 2/17   122,94 Telefonicky 7.2.2017 10.2.2017 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
18 Potraviny 2/17   262,76 Telefonicky 9.2.2017 13.2.2017 Bidves=Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
19 Potraviny 2/17   25,06 Telefonicky 10.2.2017 15.2.2017 Astera,s.r.o.,Stromova 5, 971 01 Trenčín
20 Potraviny 2/17   115,01 Telefonicky 16.02.2017 20.02.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
21 Školské mlieko 2/16   16,81 Telefonicky  20.02.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
22 Mliečne výrobky 2/17   57,15 Telefonicky 20.02.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
23 Potraviny 2/17   104,19 Telefonicky 16.02.2017 21.02.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
24 Chlieb a pečivo 2/17   37,70 Telefonicky 1-10.2.2017 22.02.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
25 Ovocie a zelenina 2/17   141,55 Telefonicky 01-15.2.2017 27.02.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
26 Ovocie 2/17   6,58 Telefonicky 21.2.2017 27.02.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
27 Ovocie a zelenina 2/17   142,51 Telefonicky 15-28.2.2017 01.03.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
28 Chlieb a pečivo 2/2017   41,22 Telefonicky 11-20.2.2017 01.03.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
29 Chlieb a pečivo 2/17   19,29 Telefonicky 20.2.-28.2.2017 06.03.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
30 Potraviny 3/17   209,08 Telefonicky 03.03.2017 06.03.2017 Bidves=Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31 Školské ovocie 2/17   3,85 Telefonicky 21.02.2017 7.03.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
32 Mäso a mäsové výrobky2/17   149,56 Telefonicky 1-28.02.2017 09.03.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
33 Chlieb a pečivo 3/17   46,71 Telefonicky 01.-10.03.2017 14.03.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
34 Potraviny3/17   130,84 Telefonicky 09.03.2017 14.03.2017 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
35 Potraviny 3/17   100,37 Telefonicky 14.03.2017 20.03.2017 Bidves=Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36 Chlieb a pečivo 3/17   26,37 Telefonicky 10-20.3.2017 22.03.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
37 Potraviny 3/17   149,74 Telefonicky 20.03.2017 22.03.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
38 Školské ovocie3/17   5,40 Telefonicky 24.03.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
39 Ovocie a zelenina 3/17   169,10 Telefonicky 1-15.3.2017 27.03.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
40 Potraviny 3/17   202,70 Telefonicky 24.03.2017 27.03.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
41 Potraviny 3/17   73,32 Telefonicky  30.03.2017 Astera,s.r.o.,Stromova 5, 971 01 Trenčín
42 Mäso a mäsové výrobky 3/17   131,60 Telefonicky 1-31.3.2017 04.04.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
43 Potraviny 4/17   163,37 Telefonicky 30.03.2017 04.04.2017 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
44 Školské mlieko 3/17   16,81 Telefonicky 14.03.2017 04.04.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
45 Mlieko a mliečne výrobky 3/17   52,10 Telefonicky 14.3.2017 04.04.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
46 Chlieb a pečivo 3/17   43,26 Telefonicky 20-31.3.2017 05.04.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
47 Školské ovocie   2,66 Telefonicky 22.03.2017 06.04.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
48 Potraviny 4/17   124,60 Telefonicky 04.04.2017 07.04.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
49 Potraviny 4/17   139,54 Telefonicky 04.04.2017 07.04.2017 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
50 Ovocie a zelenina 3/17   131,77 Telefonicky 15-30.3.2017 10.04.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
51 Ovocie a ovocné šťavy 3/17   7,26 Telefonicky 14.03.2017 11.04.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
52 Chlieb a pečivo 4/17   28,63 Telefonicky 01-10.4.2017 19.04.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
53 Potraviny 4/17   169,56 Telefonicky 12.04.2017 19.04.2017 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
54 Ovocie a zelenina 4/17   114,37 Telefonicky 1-15.4.2017 24.04.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
55 Potraviny 4/17   175,19 Telefonicky 20.04.2017 24.04.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
56 Chlieb a pečivo 4/17   26,03 Telefonicky 10-20.4.2017 25.04.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
57 Potraviny 4/17   4,07 Telefonicky 20.04.2017 25.04.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
58 Nápoje 4/17   60,- Telefonicky 20.04.2017 26.04.2017 Vitmex,Malé Kosihy 10, 943 61 Malé Kosihy
59 Potraviny 4/17   199,37 Telefonicky 24.04.2017 27.04.2017 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
60 Mlieko a mliečne výrobky 4/17   45,71 Telefonicky 24.04.2017 03.05.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
61 Školské mlieko   24,41 Telefonicky 24.04.2017 03.05.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
62 Chlieb a pečivo 4/17   26,05 Telefonicky 20-30.04.2017 04.05.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
63 Potraviny 5/17   292,31 Telefonicky 04.05.2017 05.05.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
64 Ovocie a zelenina 4/17   78,37 Telefonicky 15-30.04.2017 09.05.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
65 Mäso a mäsové výrobky 4/17   159,38 Telefonicky 1-30.04.2017 09.05.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
66 Školské ovocie 4/17   14,72 Telefonicky 25.04.2017 12.05.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
67 Chlieb a pečivo 5/17   32,55 Telefonicky 1-10.5.2017 15.05.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
68 Potraviny 5/17   95,04 Telefonicky 20.04.2017 17.05.2017 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
69 Ovocné šťavy 4/17   24
 
Telefonicky 25.04.2017 18.05.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
70 Potraviny 5/17   75,18 Telefonicky 18.05.2017 19.05.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
71 Ovocie a zelenina 5/17   169,94 Telefonicky 1-15.05.2017 22.05.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
72 Školské ovocie5/17   17,36 Telefonicky 9.05.2017 23.05.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
73 Chlieb a pečivo 5/17   35,83 Telefonicky 10-20.05.2017 24.05.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
74 Potraviny 5/17   83,54 Telefonicky 22.05.2017 24.05.2017 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
75 Potraviny 5/17   123,07 Telefonicky 30.05.2017 31.05.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
76 Chlieb a pečivo 5/17   49,05 Telefonicky 20-31.5.2017 05.06.2014 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
77 Ovocie a zlenina 5/17   233,81 Telefonicky 15-31.05.2017 05.06.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
78 Mäso 5/17   207,48 Telefonicky 1-31.05.2017 06.06.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
79 Potraviny 6/17   172,82 Telefonicky 8.6.2017 12.06.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
80 Chlieb a pečivo 6/17   27,23 Telefonicky 1-10.6.2017 15.06.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
81 Potraviny 6/17   79,49 Telefonicky 8.6.2017 15.06.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
82 Potraviny 6/17   121,73 Telefonicky 14.6.2017 16.06.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
83 Ovocie a zelenina 6/17   116,60 Telefonicky 1-15.06.2017 19.06.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
84 Chlieb a pečivo 6/17   32,44 Telefonicky 11-20.6.2017 26.06.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
85 Mäso a mäsové výrobky 6/17   90,15 Telefonicky 1-30.6.2017 10.07.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
86 Chlieb a pečivo 6/17   36,19 Telefonicky 21-30.6.2017 11.07.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
87 Ovocie a zelenina 6/17   171,84 Telefonicky 1-30.6.2017 12.07.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
88 Chlieb a pečivo 7/17   15,13 Telefonicky 1-10.7.2017 19.07.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
89 Chlieb a pečivo 7/17   8,60 Telefonicky 11-14.07.2017 28.7.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
90 Ovocie a zelenina 7/2017   73,01 Telefonicky 1-14.7.2017 31.7.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
91 Potraviny 9/17   261,70 Telefonicky 21.8.2017 25.08.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
92 Potraviny 9/17   456,41 Telefonicky 16.8.2017 25.08.2017 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
93 Potraviny 9/17   435,31 Telefonicky 15.8.2017 30.8.2017 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
94 Potraviny 9/17   337,26 Telefonicky 21.8.2017 31.08.2017 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
95 Potraviny 9/17   260,13 Telefonicky 31.8.2017 05.09.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
96 Mlieko a mliečne výrobky 9/17   85,72 Telefonicky 6.9.2017 11.09.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
97 Chlieb a pečivo 9/17   24,93 Telefonicky 4-10.9.2017 18.09.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
98     Ovocie a zelenina 9/17   176,06 Telefonicky 1-15.9.2017 18.09.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
99 Potraviny 9/17   105,63 Telefonicky 18.9.2017 22.09.2017 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
100 Potraviny 9/17   9,- Telefonicky 21.9.2017 25.09.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
101 Potraviny 9/17   240,30 Telefonicky 21.9.2017 25.09.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
102  Chlieb a pečivo 9/17   25,31 Telefonicky 11-20.9.2017 27.09.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
103 Potraviny 9/17   12,06 Telefonicky 18.09.2017 29.09.2017 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
104 Potraviny 10/17   225,89 Telefonicky 28.09.2017 02.10.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
105 Školské mlieko 9/17   9,59 Telefonicky 06.09.2017 02.10.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
106 Mäso a mäsové výrobky 9/17   193,50 Telefonicky 4-30.9.2017 03.10.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
107 Chlieb a pečivo 9/17   30,86 Telefonicky 21-30.9.2017 05.10.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
108 Potraviny 10/17   134,55 Telefonicky 3.10.2017 06.10.2017 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
109 Ovocie - školské 9/17   4,29 Telefonicky 19.09.2017 06.10.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
110 Ovocie a zelenina 9/17   161,22 Telefonicky 15-30.9.2017 09.10.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
111 Potraviny 10/17   151,91 Telefonicky 9.10.2017 13.10.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
112 Pečivo a chlieb 10/17   34,97 Telefonicky 1-10.10.2017 16.10.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
113 Mlieko a mliečne výrobky 10/17   151,59 Telefonicky 13.10.2017 16.10.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
114 Školské ovocie 10/17   14,20 Telefonicky 12.10.2017 16.10.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
115 Ovocie a zelenina 10/17   116,95 Telefonicky 1-15.10.2017 23.10.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
116 Potraviny 10/17   189,49 Telefonicky 20.10.2017 23.10.2017 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
117 Chlieb a pečivo 10/17   23,45 Telefonicky 10-20.10.2017 25.10.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
118 Potraviny 10/17   90,98 Telefonicky 23.10.2017 25.10.201717 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
119 Mlieko školské 10/17   17,09 Telefonicky 23.10.2017 25.10.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
120 Chlieb a pečivo 10/17   31,74 Telefonicky 20-30.10.2017 06.11.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
121 Ovocie a zelenina 10/17   131,05 Telefonicky 15-30.10.2017 06.11.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
122 Potraviny 11/17   134,60 Telefonicky 01.11.2017 06.11.2017 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
123 Školské ovocie 10/17   4,08 Telefonicky 20.10.2017 06.11.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
124 Mäso 10/2017   207,02 Telefonicky 1-30.10.2017 07.11.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
125 Chlieb a pečivo 10/2017   3,04 Telefonicky 30.10.2017 09.11.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
126 Potraviny 11/17   15,00 Telefonicky 7.11.2017 10.11.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
127 Potraviny 11/17   182,23 Telefonicky 7.11.2017 10.11.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
128 Školské ovocie 11/17   6,64 Telefonicky 7.11.2017 14.11.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
129 Chlieb a pečivo 11/17   28,94 Telefonicky 1-10.11.2017 16.11.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
130 Ovocie a zelenina 11/17   138,56 Telefonicky 1-15.11.2017 20.11.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
131 Chlieb a pečivo 11/17   21,16 Telefonicky 10-20.11.2017 24.11.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
132 Školské ovocie 11/17   7,19 Telefonicky  28.11.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
133 Potraviny 12/17   135,52 Telefonicky 28.11.2017 01.12.2017 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
134 Školské mlieko 11/17   4,80 Telefonicky 01.12.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
135 Mlieko a mliečne výrobky 11/17   111,35 Telefonicky 01.12.2017 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
136 Školské ovocie 11/17   8,45 Telefonicky 01.12.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
137 Ovocie a zelenina 11/17   151,10 Telefonicky 15-30.11.2017 04.12.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
138 Mäso 11/17   207,06 Telefonicky 1-30.11.2017 05.12.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
139 Chlieb a pečivo 11/17   44,25 Telefonicky 20-30.11.2017 07.12.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
140 Potraviny 12/17   36,94 Telefonicky 04.12.2017 07.12.2017 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
141 Ovocie 12/17   71,52 E-mailom 4.12.2017 12.12.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
142 Chlieb a pečivo 12/17   21,85 Telefonicky 1-10.12.2017 18.12.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
143 Ovocie a zelenina 12/17   166,13 Telefonicky 1-15.12.2017 18.11.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
144 Chlieb a pečivo 12/17   32,88 Telefonicky 10-20.12.2017 20.12.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
145 Ovocie a zelenina 12/17   44,41 Telefonicky 18.12.2017 20.12.2017 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
146 Mäso 12/2017   137,34 Telefonicky 1-20.12.2017 22.12.2017 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
147 Školské ovocie 12/17   11,82 E-mailom 22.12.2017 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká

 

GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.