2018

 
Číslo FA               Predmet fakturačného plnenia   Hodnota plnenia  s DPH (€)   Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry    Dodávateľ fakturačného plnenia  
1 Potraviny 1/18   305,90 Telefonicky 5.1.2018 8.1.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2 Potraviny 1/18   273,72 Telefonicky 5.1.2018 8.1.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
3 Chlieb a pečivo 1/18   13,53 Telefonicky 5-10.1.2018 15.1.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
4 Potraviny 1/18   195,42 Telefonicky 8.1.2018 15.1.2018 Demifood s.r.o., Piešťasnká 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5 Školské mlieko 1/18   14,60 Telefonicky 10.1.2018 15.1.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
6 Mliečne výrobky 1/18   85,95 Telefonicky 10.1.2018 15.1.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
7 Ovocie a zelenina 1/18   170,71 Telefonicky 5-15.1.2018 19.01.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
8 Potraviny 1/18   179,87 E-mailom 19.1.2018 22.1.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
9 Chlieb a pečivo 1/18   41,16 Telefonicky 10-20.1.2018 25.01.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
10 Potraviny 1/18   136,89 E-mailom 26.1.2018 29.01.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11 Mäso a mäsové výrobky 1/18
 
  165,38 Telefonicky 8-29.1.2018 02.02.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
12 Chlieb a pečivo 1/18   41,09 Telefonicky 21-31.1.2018 05.02.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
13 Ovocie a zelenina 1/18   118,30 Telefonicky 19-31.01.2018 21.02.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
14 Potraviny 02/2018   236,24 E-mailom 01.02.2018 05.02.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
15 Chlieb a pečivo 2/18   26,42 Telefonicky 01-10.02.2018 15.02.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
16 Ovocia a zelenina 2/18
 
  206,60 Telefonicky 01-15.02.2018 19.02.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
17 Chlieb a pečivo 2/18   17,78 Telefonicky 10-20.02.2018 23.02.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
18 Potraviny 2/18   223,75 E-mailom 23.02.2018 26.02.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
19 Potraviny 2/18   619,43 OZ-22.02.2018 26.02.2018 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
20 Potraviny 2/18   97,23 OZ-22.02.2018 27.02.2018 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
21 Ovocie a zelenina 2/18   75,13 Telefonicky 15-28.02.2018 05.03.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
22 Chlieb a pečivo 2/18   18,70 Telefonicky 20-28.02.2018 05.03.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
23 Mäso 2/18   148,16 Telefonicky 01-28.02.2018 06.03.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
24 Potraviny 3/18   134,73 OZ-08.03.2018 12.03.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
25 Potraviny 3/18   27,73 OZ - 08.03.2018 14.03.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
26 Chlieb a pečivo 3/18
 
  23,19 Telefonicky 01-10.03.2018 15.03.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
27 Školské mlieko 3/18   4,80 Telefonicky  8-03-2018 15.03.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
28 Mliečne výrobky 3/18   105,73 Telefonicky 08.03.2018 15.03.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
29 Potraviny 3/18   147,96 Telefonicky 13.03.2018 15.03.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
30 Ovocie a zelenina 3/18   139,94 Telefonicky 1-15.03.2018 19.03.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
31 Potraviny 3/18   366,97 E-mailom 22.03.2018 26.03.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32 Chlieb a pečivo 3/18   26,71 Telefonicky 10-20.03.2018 26.03.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
33 Ovocie 3/18   8,33 E-mailom  04.04.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
34 Mäso a mäsové výrobky 3/18
 
  180,27 Telefonicky 1-26.03.2018 05.04.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
35 Chlieb a pečivo 3/18   50,41 Telefonicky 20-31.03.2018 05.04.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
36 Školské ovocie 3/18   1,14 E-mailom 05.04.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
37
 
Ovocie a zelenina 3/18
 
  171,11 Telefonicky 15-31.03.2018 09.04.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
38 Potraviny 4/18   191,81 E-mailom 05.04.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
39 Školské mlieko 4/18   9,60 Telefonicky 10.04.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
40 Mliečne výrobky 4/18   85,01 Telefonicky 10.04.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
41 Potraviny 4/18   173,70 E - mailom 16.04.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
42 Potraviny 4/18   146,39 Telefonicky 13.04.2018 16.04.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
             

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.