2018

 
Číslo FA               Predmet fakturačného plnenia   Hodnota plnenia  s DPH (€)   Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry    Dodávateľ fakturačného plnenia  
1 Potraviny 1/18   305,90 Telefonicky 5.1.2018 8.1.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2 Potraviny 1/18   273,72 Telefonicky 5.1.2018 8.1.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
3 Chlieb a pečivo 1/18   13,53 Telefonicky 5-10.1.2018 15.1.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
4 Potraviny 1/18   195,42 Telefonicky 8.1.2018 15.1.2018 Demifood s.r.o., Piešťasnká 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5 Školské mlieko 1/18   14,60 Telefonicky 10.1.2018 15.1.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
6 Mliečne výrobky 1/18   85,95 Telefonicky 10.1.2018 15.1.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
7 Ovocie a zelenina 1/18   170,71 Telefonicky 5-15.1.2018 19.01.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
8 Potraviny 1/18   179,87 E-mailom 19.1.2018 22.1.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
9 Chlieb a pečivo 1/18   41,16 Telefonicky 10-20.1.2018 25.01.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
10 Potraviny 1/18   136,89 E-mailom 26.1.2018 29.01.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11 Mäso a mäsové výrobky 1/18
 
  165,38 Telefonicky 8-29.1.2018 02.02.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
12 Chlieb a pečivo 1/18   41,09 Telefonicky 21-31.1.2018 05.02.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
13 Ovocie a zelenina 1/18   118,30 Telefonicky 19-31.01.2018 21.02.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
14 Potraviny 02/2018   236,24 E-mailom 01.02.2018 05.02.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
15 Chlieb a pečivo 2/18   26,42 Telefonicky 01-10.02.2018 15.02.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
16 Ovocia a zelenina 2/18
 
  206,60 Telefonicky 01-15.02.2018 19.02.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
17 Chlieb a pečivo 2/18   17,78 Telefonicky 10-20.02.2018 23.02.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
18 Potraviny 2/18   223,75 E-mailom 23.02.2018 26.02.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
19 Potraviny 2/18   619,43 OZ-22.02.2018 26.02.2018 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
20 Potraviny 2/18   97,23 OZ-22.02.2018 27.02.2018 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
21 Ovocie a zelenina 2/18   75,13 Telefonicky 15-28.02.2018 05.03.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
22 Chlieb a pečivo 2/18   18,70 Telefonicky 20-28.02.2018 05.03.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
23 Mäso 2/18   148,16 Telefonicky 01-28.02.2018 06.03.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
24 Potraviny 3/18   134,73 OZ-08.03.2018 12.03.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
25 Potraviny 3/18   27,73 OZ - 08.03.2018 14.03.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
26 Chlieb a pečivo 3/18
 
  23,19 Telefonicky 01-10.03.2018 15.03.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
27 Školské mlieko 3/18   4,80 Telefonicky  8-03-2018 15.03.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
28 Mliečne výrobky 3/18   105,73 Telefonicky 08.03.2018 15.03.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
29 Potraviny 3/18   147,96 Telefonicky 13.03.2018 15.03.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
30 Ovocie a zelenina 3/18   139,94 Telefonicky 1-15.03.2018 19.03.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
31 Potraviny 3/18   366,97 E-mailom 22.03.2018 26.03.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32 Chlieb a pečivo 3/18   26,71 Telefonicky 10-20.03.2018 26.03.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
33 Ovocie 3/18   8,33 E-mailom  04.04.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
34 Mäso a mäsové výrobky 3/18
 
  180,27 Telefonicky 1-26.03.2018 05.04.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
35 Chlieb a pečivo 3/18   50,41 Telefonicky 20-31.03.2018 05.04.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
36 Školské ovocie 3/18   1,14 E-mailom 05.04.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
37
 
Ovocie a zelenina 3/18
 
  171,11 Telefonicky 15-31.03.2018 09.04.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
38 Potraviny 4/18   191,81 E-mailom 05.04.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
39 Školské mlieko 4/18   9,60 Telefonicky 10.04.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
40 Mliečne výrobky 4/18   85,01 Telefonicky 10.04.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
41 Potraviny 4/18   173,70 E - mailom 16.04.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
42 Potraviny 4/18   146,39 Telefonicky 13.04.2018 16.04.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
43
 
Chlieb a pečivo 4/18
 
  23,96
 
Telefonicky1-10.4.2018 16.04.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
44 Ovocie 4/18
 
  8,33 E-mailom 19.04.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
45 Ovocie a zelenina 4/18   57,10 Telefonicky 1-15.04.2018 23.04.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
46 Potraviny 4/18   102,01 Telefonicky 23.04.2018 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
47 Chlieb a pečivo 4/18   6,57 Telefonicky 10.4.2018 24.04.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
48 Chlieb a pečivo 4/18   36,26 Telefonicky 11-20.04.2018 25.04.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
49 Potraviny 4/18   214,93 Telefonicky 26.04.2018 30.04.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
50 Mäso 4/18   112,86 Telefonicky 1-30.4.2018 02.05.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
51
 
Školské ovocie 4/18   1,14 Emailom 02.05.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
52 Chlieb a pečivo 4/18   30,27 Telefonicky 20-30.4.2018 04.05.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
53 Potraviny 5/18   100,94 Telefonicky 02.05.2018 04.05.2018 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
54 Potraviny 5/18   91,70 Telefonicky 03.05.2018 09.05.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
55 Mlieko a mliečne výrobky 5/18   86,24 Telefonicky 10.05.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
56 Ovocie a zelenina 4/18   232,09 Telefonicky 15-30.04.2018 14.05.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
57 Potraviny 5/18   106,73 E mailom 11.05.2018 14.05.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
58 Chlieb a pečivo 5/18   19,66 Telefonicky 1-10.05.2018 16.05.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
59 Ovocie a zelenina 5/18
 
  59,57 Telefonicky 1-15.05.2018 21.05.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
60 Potraviny 5/18   165,07 E mailom 17.05.2018 21.05.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
61 Školské mlieko 5/18   9,60 Telefonicky  21.05.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
62 Chlieb a pečivo 5/18   22,75 Telefonicky 10-20.05.2018 23.05.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
63 Potraviny 5/18   143,76 Emailom 21.05.2018 24.05.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
64 Potraviny 5/18   65,40 Telefonicky  25.05.2018 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
65 Ovocie 5/18   8,22 Telefonicky 25.05.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
66 Školské ovocie 5/18   2,09 Telefonicky  31.05.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
67 Potraviny 5/18   192,42 E mailom 29.05.2018 01.06.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
68 Ovocie a zelenina 5/18   150,44 Telefonicky 15-30.05.2018 04.06.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
69 Ovocie 5/18   13,88 E mailom 04.06.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
70 Mäso a mäsové výrobky 5/18   170,34 Telefonicky 2-31.05.2018 05.06.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
71 Chlieb a pečivo 5/18   30,72 Telefonicky 20-30.05.2018 06.06.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
72 Potraviny 6/18   179,59 E mailom 12.06.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
73 Chlieb a pečivo 6/18   21,11 Telefonicky 1-10.06.2018 14.06.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
74 Zelenina a ovocie 6/18   142,01 Telefonicky 1-15.06.2018 18.06.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
75 Potraviny 6/18   176,60 E mailom14.06.2018 18.06.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
76 Chlieb a pečivo 6/18   56,11 Telefonicky 10-20.06.2018 02.07.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
77 Zelenina a ovocie 6/18   113,10 Telefonicky 15-30.06.2018 02.07.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
78 Potraviny 7/18   57,86 Telefonicky 1.7.2018 02.07.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
79 Potraviny 7/18   34,56 Telefonicky 1.7.2018 02.07.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
80 Chlieb a pečivo 6/18   20,81 Telefonicky 20-30.06.2018 04.07.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
81 Mäso a mäsové výrobky 6/18   209,61 Telefonicky 1-30.06.2018 04.07.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
82 Zelenina a ovocie 7/18   39,19 Telefonicky 1-13.07.2018 12.07.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
83 Chlieb a pečivo 7/18   18,62 Telefonicky 1-12.07.2018 13.07.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
84 Potraviny 8/18   345,96 Telefonicky 24.08.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
85 Potraviny 8/18   444,62 Emailom 22.08.2018 28.08.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
86 Potraviny 8/18   762,64 Telefonicky 28.08.2018 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
87 Potraviny 8/18   325,63 Telefonicky 30.08.2018 Astera,s.r.o.,Stromova 5, 971 01 Trenčín
88 Potraviny 8/18   276,46 Telefonicky 30.08.2018 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
89 Potraviny 9/18   28,50 Telefonicky 10.09.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
90 Potraviny 9/18   83,15 Telefonicky 11.09.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
91 Potraviny 9/18   144,34 Telefonicky 11.09.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
92
 
Školské mlieko 9/18   8,39 Telefonicky 12.09.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
93 Mliečne výrobky 9/18   87,67 Telefonicky 12.09.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
94 Chlieb a pečivo 9/18   37,19 Telefonicky 13.09.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
95 Potraviny 9/18   222,72 E-mailom 17.09.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
96 Ovocie a zelenina,vajcia   167,75 Telefonicky 24.09.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
97 Chlieb a pečivo 9/18   35,73 Telefonicky 26.09.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
98 Školské ovocie 9/18   1,39 E -mailom 01.10.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
99 Potraviny 10/18   88,80 Telefonicky 01.10.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
100 Potraviny 10/18   66,60 Telefonicky 01.10.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
101 Chlieb a pečivo 9/18   24,31 Telefonicky 04.10.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
102 Zelenina 9/18   8,80 Telefonicky 04.10.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
103 Mäso 9/18   129,59 Telefonicky 05.10.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
104 Zelenina 9/18   171,89 Telefonicky 08.10.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
105 Školské mlieko 10/18   8,39 Telefonicky 08.10.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
106 Mliečne výrobky 10/18   83,23 Telefonicky 08.10.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
107 Potraviny 10/18   363,28 Telefonicky 15.10.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
108 Ovocie 10/18   4,06 Telefonicky 15.10.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
109 Chlieb a pečivo 10/18   36,04 Telefonicky  18.10.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
110 Školské ovocie 10/18
 
  4,56 E-mailom 18.10.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
111 Ovocie a zelenina 10/18
 
  222,44 Telefonicky 01-15.10.2018 22.10.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
112 Potraviny 10/18   258,95 Telefonicky 26.10.2018 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
113 Ovocie a zelenina 10/18   109,09 Telefonicky 16-31.10.2018 05.11.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
114 Potraviny 11/18   227,03 E - mailom 05.11.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
115 Školské ovocie 10/18   4,72 E-mailom 05.11.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
116 Ovocie  10/18   8,64 E-mailom 05.11.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
117 Mäso 10/18   288,81 Telefonicky 01-31.10.2018 06.11.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
118 Chlieb a pečivo 10/18   42,39 Telefonicky 10-20.10.2018 07.11.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
119 Chlieb a pečivo 10/18   26,86 Telefonicky 20-31.10.2018 12.11.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
120 Medvedí cesnak   28,80 Telefonicky 12.11.2018 Mplus s.r.o, Jaseňová 9, 971 01 Prievidza
121 Potraviny 11/18   250,26 Telefonicky 14.11.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
122 Školské ovocie 11/18   4,56 E-mailom 14.11.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
123 Potraviny 11/18   137,10 Telefonicky 16.11.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
124 Ovocie 11/18   4,54 E-mailom 16.11.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
125 Zelenina 11/18   130,56 Telefonicky 01-15.11.2018 19.11.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
126 Školské mlieko11/18   4,20 Telefonicky 22.11.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
127 Mliečne výrobky 11/18   7,56 Telefonicky 22.11.2018 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
128 Chlieb a pečivo 11/18   20,35 Telefonicky01-10.11.2018 22.11.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
129 Chlieb a pečivo 11/18   36,65 Telefonicky 11-20.11.2018 26.11.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
130 Potraviny 11/18   387,99 E-mailom 26.11.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
131 Potraviny 11/18   75,48 Telefonicky 30.11.2018 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
132 Zelenina 11/18   136,73 Telefonicky 15-30.11.2018 03.12.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
133 Potraviny 12/18   7,30 Telefonicky 04.12.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
134 Potraviny 12/18   73,56 Telefonicky 04.12.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
135 Mäso 11/18   177,26 Telefonicky 1-30.11.2018 06.12.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
136 Chlieb a pečivo 11/18   39,00 Telefonicky 20-30.11.2018 07.12.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
137 Potraviny 12/18   13,08 Telefonicky 10.12.2018 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
138 Chlieb a pečivo 12/18   22,94 Telefonicky 1-10.12.2018 13.12.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
139 Potraviny 12/18   3,65 Telefonicky 13.12.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
140 Potraviny 12/18   112,43 Telefonicky 13.12.2,18 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
141 Potraviny 12/18   131,94 E-mailom 17.12.2,18 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
142 Zelenina 12/18   118,67 Telefonicky 1-15.12.2018 17.12.2018 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
143 Ovocie 12/18   7,33 E-mailom 17.12.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
144 Chlieb a pečivo 12/18   34,13 Telefonicky 10-20.12.2018 20.12.2018 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
145 Ovocie školské   5,25 E-mailom 21.12.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
146 Ovocie 12/18   9,- E-mailom 21.12.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
147 Mäso 12/18   87,17 Telefonicky 28.12.2018 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
148 Ovocie 12/18   24,30 Telefonicky 31.12.2018 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
149 Zelenina 12/18   60,71 Telefonicky 07.01.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.