2019

 
Číslo FA               Predmet fakturačného plnenia   Hodnota plnenia  s DPH (€)   Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry    Dodávateľ fakturačného plnenia  
1 Potraviny 1/19   282,37 Telefonicky  7.1.2018 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2 Potraviny 1/19   106,99 Telefonicky 11.01.2018 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
3 Chlieb a pečivo 1/19   22,42 Telefonicky 1-10.1.2019 16.01.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza 
4 Školské mlieko 1/19   8,39 Telefonicky 16.01.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
5 Mliečne výrobky 1/19   45,40 Telefonicky 16.01.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
6 Potraviny 1/19   80,00 Telefonicky 17.01.2019 Jozef Margala-Vitmex,Malé Kosihy 10,943 61 Malé Kosihy
7 Ovocie a zelenina 1/19
 
  165,10 Telefonicky 07-15.01.2019 18.01.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
8
 
Potraviny 1/19   352,46 Mailom 17.01.2019 21.01.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
9 Chlieb a pečivo 1/19   23,32 Telefonicky 10-20.01.2019 24.01.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
10 Potraviny 1/19   273,38 Telefonicky  25.01.2019 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
11 Nápoje 2/19   109,68 Telefonicky 01.02.2019 Tropico Z s.r.o.,Dolný Harmanec 40, 976 03 Dolný Harmanec
12 Potraviny 2/19   111,40 Mailom 30.01.2019 01.02.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
13 Ovocie a zelenina 1/19   126,12 Telefonicky 16-31.01.2019 04.02.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
14 Mäso 1/19   171,57 Telefonicky 7-31.01.2019 05.02.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
15 Potraviny 2/19   110,41 Mailom 01.02.2019 05.02.2019 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
16 Chlieb a pečivo 1/19
 
  32,99
 
Telefonicky 21-31.01.2019 14.02.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
17 Chlieb a pečivo 2/19   17,06 Telefonicky 01-10.02.2019 15.02.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
18 Ovocie a zelenina 02/19   131,95 Telefonicky 1-15.02.2019 18.02.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
19 Potraviny 2/19   166,43 Mailom 15.02.2019 18.02.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
20 Potraviny 2/19   383,63 Telefonicky   AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
21 Školské mlieko 02/19   4,20 Telefonicky 18.02.2019 21.02.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
22 Mlieko a mliečne výrobky 2/19   121,97 Telefonicky 18.02.2019 21.02.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
23 Chlieb a pečivo 2/19
 
  28,23 Telefonicky 11-20.02.2019 25.02.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
24 Potraviny 3/19   203,64 E-mailom 27.02.2019 01.03.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
25 Zelenina 2/19   183,42 Telefonicky 15-28.02.2019 04.03.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
26 Chlieb a pečivo 2/19   27,96 Telefonicky 21-28.02.2019 04.03.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
27 Mäso 2/19   171,39 Telefonicky 1-28.02.2019 04.03.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
28 Mlieko a maslo 2/19   86,27 Telefonicky 04.03.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
29 Ovocie 2/19   1,01 E mailom 04.03.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
30 Ovocie 2/19   5,15 E-mailom 07.03.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
31 Chlieb a pečivo 3/19   14,20 Telefonicky 1-10.03.2019 18.03.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
32 Zelenina 3/19   124,98 Telefonicky 1-15.10.2019 18.03.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
33 Potraviny 3/19   225,44 E-mailom 21.03.2019 22.03.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34 Chlieb a pečivo 3/19   38,92 Telefonicky 11-20.03.2019 28.03.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
35 Potraviny 3/19
 
  157,25 E-mailom 27.03.2019 29.03.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36 Ovocie 3/19   8,99 E- mailom 01.04.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
37 Mäso 3/19   183,09 Telefonicky 1-30.03.2019 02.04.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
38 Potraviny 4/19   202,18 E-mailom 01.04.2019 03.04.2019 Inmedia s.r.o, Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
39 Potraviny 4/19   80,84 E-mailom 01.04.2019 03.04.2019 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
40 Školské ovocie 3/19   4,25 E - mailom 05.04.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
41 Chlieb a pečivo 3/19   27,22 Telefonicky 21-31.03.2019 08.04.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
42 Zelenina, ovocie 3/19   160,54 Telefonicky 16-30.03.2019 08.04.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
43 Školské mlieko 4/19   14,19 Telefonicky 11.04.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
44 Mlieko a mliečne výrobky 4/19   126,29 Telefonicky 11.04.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
45 Chlieb a pečivo 4/19   33,90 Telefonicky 1-10.04.2019 24.04.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
46 Ovocie 4/19   5,65 E-mailom 24.04.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
47 Školské ovocie 4/19   3,80 E - mailom 24.04.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
48 Zelenina 4/19   226,34 Telefonicky1-15.04.2019 29.04.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
49 Chlieb a pečivo 4/19   25,91 Telefonicky 11-20.04.2019 29.04.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
50 Potraviny 4/19   194,69 E -mailom 25.04.2019 29.04.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51 Zelenina 4/19   45,32 Telefonicky 16-30.04.2019 06.05.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
52 Chlieb a pečivo 4/19   23,68 Telefonicky 21-30.04.2019 09.05.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
53 Potraviny 5/19
 
  242,41
 
E-mailom 07.05.2019 10.05.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 
54 Mäso 4/19   199,98 Telefonicky 1-30.04.2019 09.05.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
55 Školské mlieko 5/19   4,20 Telefonicky 16.05.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
56 Mlieko a mliečne výrobky 5/19   113,33 Telefonicky 16.05.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
57 Potraviny 5/19
 
  195,77
 
E-mailom15.05.2019 17.05.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
58 Ovocie 5/19   4,99 Telefonicky 17.05.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
59 Zelenina 5/19   155,57 Telefonicky 20.05.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
60 Potraviny 5/19   19,74 Telefonicky 21.05.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
61 Chlieb a pečivo 5/19   27,04 Telefonicky 01-10.05.2019 22.05.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
62 Školské ovocie 5/19   4,78 Telefonicky 23.05.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
63 Potraviny 5/19   103,51 E- mailom 22.05.2019 24.05.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
64 Chlieb a pečivo 5/19   24,87 Telefonicky 11-20.05.2019 27.05.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
65 Zelenina 5/19   190,97 Telefonicky 15-30.05.2019 03.06.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
66 Mäso 5/19   141,90 Telefonicky 1-30.05.2019 04.06.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
67 Chlieb a pečivo 5/19   29,89 Telefonicky 21-30.05.2019 06.06.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
68 Potraviny 6/19   158,51 E - mailom 05.06.2019 07.06.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
69 Mlieko a mliečne výrobky 6/19   174,34 Telefonicky 13.06.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
70 Ovocie 6/19   1,98 Telefonicky 13.06.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
71 Zelenina 6/19   159,49 Telefonicky 17.06.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
72 Chlieb a pečivo 6/19   36,20 Telefonicky 01-10.06.2019 19.06.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
73 Ovocie 6/19   12,37 E-mailom 19.06.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
74 Chlieb a pečivo 6/19   22,91 Telefonicky 11-20.06.2019 28.06.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
75 Zelenina 6/19   144,11 Telefonicky 15-30.06.2019 01.07.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
76 Mäso 6/19   212,53 Telefonicky 1-30.06.2019 02.07.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
77 Chlieb a pečivo 6/19   11,24 Telefonicky 21-30.06.2019 mailom 04.07.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
78 Chlieb 7/19   15,87 Telefonicky 1-10.07.2019 mailom 10.07.2019 Prievidzké pekárne a cukrárne-PPC as,Košovská 12, 97101 Prievidza
79 Zelenina 7/19   85,68 Telefonicky 1-10.07.2019 10.07.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
80 Mäso 7/19   35,64 Telefonicky 01.07.2019 10.07.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
81 Potraviny 8/19   368,11 Objednávka 7/19 22.08.2019 T613,s.r.o., Veľkonecpalská 93, 971 01 Prievidza
82 Potraviny 8/19   232,11 Objednávka 06/19 23.08.2019 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
83 Potraviny 8/19   371,83 E - mailom 8/19 26.08.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
84 Potraviny 9/19   376,18 Objednávka 6/19 02.09.2019 Astera,s.r.o.,Stromova 5, 971 01 Trenčín
85 Potraviny 9/19   234,09 Telefonicky 10.09.2019 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
86 Mlieko školské 9/19   8,40 E- mailom 9/19 12.09.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
87 Mliečne výrobky 9/19   79,88 E-mailom 9/19 12.09.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
88 Chlieb a pečivo 9/19   40,71 Telefonicky 1-10.09.2019 13.09.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
89 Potraviny 9/19   236,09 E - mailom 12.09.2019 16.09.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
90 Potraviny 9/19   757,12 Objednávka 7/19 17.09.2019 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
91 Zelenina 9/19   167,10 Telefonicky 1-15.09.2019 23.09.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
92 Potraviny 9/19   166,86 E - mailom 20.09.2019 23.09.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
93 čaje 9/19
 
  31,30 Objednávka 7/19 23.09.2019 AG FOODS Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
94 Medvedí cesnak   29,52 Telefonicky 23.09.2019 MPlus,sro,Jaseňová 9, 971 01 Prievidza
95 Chlieb a pečivo 9/19   43,96 Telefonicky 25.09.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
96 Chlieb a pečivo 9/19   35,65 Telefonicky 02.10.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
97 Školské mlieko 09/2019   22,12 E - mailom 09/2019 03.10.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
98 Mlieko a maslo 09/2019   148,38 E- mailom 09/2019 03.10.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
99 Zelenina 9/19   208,99 Telefonicky 16-30.09.2019 07.10.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
100 Potraviny 10/2019   246,98 E - mailom 03.10.2019 07.10.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
101 Mäso 09/2019   211,26 Telefonicky 01-30.09.2019 08.10.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk,Jánošíková 6, 972 01 Bojnice
102 Potraviny 10/2019   136,68 E - mailom 10/2019 15.10.2019 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
103 Chlieb a pečivo 10/19   47,34 Telefonicky 01-10.10.2019 16.10.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
104 Zelenina 10/2019   172,10 Telefonicky 01-15.10.2019 21.10.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
105 Chlieb a pečivo 10/2019   17,67 Telefonicky 11-20.10.2019 23.10.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
106 Potraviny 10/19
 
  109,27 Telefonicky 10/2019 23,10,2019 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
107 Školské ovocie   2,48 E - mailom 10/2019 28.10.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
108 Potraviny 10/2019   209,14 E - mailom 10/2019 28.10.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
109 Školské mlieko 10/2019   5,04 E - mailom 10/2019 29.10.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
110 mlieko a maslo 10/2019   73,72 E - mailom 10/2019 29.10.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
111 Zelenina 10/2019   160,69 Telefonicky 10/2019 04.11.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
112 Ovocie 10/2019   9,36 E - mailom 10/2019 05.11.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
113 Mäso 10/2019   234,78 Telefonicky 1-31.10.2019 05.11.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk, Námestie baníkov 1, 972 51 Handlová
114 Ovocie 10/2019   10,92 E - mailom 10/2019 05.11.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
115 Chlieb a pečivo 10/2019   47,19 Telefonicky 20-31.10.2019 06.11.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
116 Potraviny 11/19   296,37 E - mailom 08.11.2019 11.11.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
117 Ovocie 11/2019   11,27 E - mailom 11/2019 16.11.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
118 Zelenina 11/2019   130,70 Telefonicky 01-15.2019 18.11.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
119 Chlieb a pečivo 11/19   18,37 Telefonicky 01-10.11.2019 20.11.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
120 Chlieb a pečivo 11/2019   60,83 Telefonicky 11-20.11.2019 25.11.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
121 Školské ovocie 11/2019   9,49 E - mailom 11/2019 25.11.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
122 Mlieko a maslo 11/2019   143,15 E mailom 11/2019 25.11.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
123 Školské mlieko 11/2019   4,20 E mailom 11/2019 25.11.2019 Rajo a.s.,Studená 35, 823 55 Bratislava
124 Potraviny 11/2019   136,73 E - mailom 11/2019 28.11.2019 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
125 Potraviny 11/2019   59,40 E - mailom 11/2019 28.11.2019 Inmedia s.r.o,Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
126 Potraviny 11/2019   57,60 Telefonickyv11/2019 29.11.2019 ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
127 Ovocie 11/2019   3,01 E mailom 11/2019 03.12.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
128 Chlieb a pečivo 11/2019   26,80 Telefonicky 20-30.11.2019 04.12.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
129 Mäso 11/2019   159,66 Telefonicky 1-30.11.2019 04.12.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk, Námestie baníkov 1, 972 51 Handlová
130 Potraviny 12/2019   344,79 E - mailom 12/2019 09.12.2019 Bidfood, Piešťanská2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
131 Zelenina 11/2019   204,04 Telefonicky 15-30.11.2019 09.12.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
132 Ovocie 12/2019   3,99 E - mailom 12/2019 09.12.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
133 Ovocie 12/2019   4,50 E - mailom 12/2019 09.12.2019 Lunys s.r.o.,Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
134 Chlieb a pečivo 12/2019   35,30 Telefonicky 1-10.12.2019 16.12.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
135 Zelenina 12/2019   138,43 Telefonicky 1-15.2019 16.12.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
136 Zelenina 12/2019   57,79 Telefonicky 16-20.12.2019 17.12.2019 GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen
137 Chlieb 12/2019   32,17 Telefonicky 10-18.12.2019 18.12.2019 Pekáreň Pažiť, 958 41 Veľké Uherce
138 Mäso 12/2019   56,65 Telefonicky 01-10.12.2019 20.12.2019 Mäsovýroba Zlatý Býk, Námestie baníkov 1, 972 51 Handlová

 

GPM s.r.o., Neresnícka cesta 3418/72, 960 01 Zvolen

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.