Cenník

20.08.2013 07:21

Od 01.09.2013 sa menia finančné pásma nákladov na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zastupcu dieťaťa.

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Porube VZN č.1/2013 dňa 13.8.2013.

MŠ - celodenná strava: 1,27€

MŠ - desiata: 0,30€

MŠ - obed: 0,70€

MŠ - olovrant: 0,25€

Dospelý stravník: 2,36€

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.