Nové finančné pásma platné od 01.09.2019 podľa VZN 3/2019

20.06.2019 20:02

 

 1. Obec Poruba určuje v súlade s § 140 ods. 9 a 10 školského zákona, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza v školskej jedálni príspevok vo výške nákladov určených Ministerstvom školstva SR na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa 2. finančného pásma, ak ďalej nie je uvedené inak.

Tab. č.1 Materská škola

 

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

 

Finančné pásmo 2

0,36

0,85

0,24

1,45

 

Tab. č. 2 Cudzí stravníci

 

Režijné náklady

Obed

Spolu

Úhrada

 

Cudzí stravníci

1,10

1,33

2,43

2,43

 

Tab. č. 3 Zamestnanci

 

Zamestnanec

Sociálny fond

Doplatok zamestnávateľa

Úhrada

 

Zamestnanci

0,89

0,20

1,34

2,43


 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.