Poplatok na stravu za január 2019

13.12.2018 10:52

Žiadam rodičov všetkých detí - aj predškolákov, ktoré navštevujú MŠ v Porube, aby poplatok na stravu za mesiac január 2019 zaplatili tak ako platili doteraz, nakoľko ešte nie sú upresnené podmienky, ako prebehnú platby štátu za stravu pre predškolákov. Na začiatku februára budú vrátené preplatky za stravu za 1.polrok šk. roka 2018/2019, takže platba za január bude predškolákom vrátená . Všetky nové informácie budú zverejnené.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.