Stravovanie predškolákov

16.01.2019 13:09

 

   Od 01.01.2019 majú predškoláci stravu dotovanú štátom sumou 1,20 € / deň .  

 Dotácia na stravu je poskytnutá za deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a stravovalo sa v predškolskom zariadení.

Dieťa musí byť prítomné v škôlke minimálne v dopoludňajších hodinách a musí odoberať obed. Dieťa odoberajúce len desiatu nárok na dotáciu nemá.

         V našej školskej jedálni je stravná jednotka na deň 1,27 €  = desiata+obed+olovrant, rodičia sú povinní doplatiť rozdiel vo výške 0,07 €/deň.  Preto žiadam rodičov, aby uhradili poplatok na stravu vo výške 20,- €.  V tejto sume bude zahrnutý doplatok na celý druhý polrok  a aj poplatok za odobratie obedu domov  v prípade, že dieťa nebolo odhlásené zo stravy – vtedy nárok na dotáciu nemá a rodič musí uhradiť  stravnú jednotku na deň = 1,27 € .

Takže rodičia predškolákov zaplatia poplatok na stravu vo februári na celý druhý polrok, v ďalších mesiacoch už nič neuhrádzajú.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.