Svetový deň vody - 22.marec

08.03.2012 11:40

Svetový deň vody

Voda. Život aj živel. Berieme ju častokrát ako samozrejmosť. Neuvedomujeme si jej význam a potrebu v hektike každodenných starostí. Možno sa práve teraz cítite unavení, malátni, nevýkonní, neviete sa poriadne koncentrovať na prácu a bolí Vás žalúdok. Hovoríte si, že by ste mali navštíviť lekára. A možno by Vám stačilo tak málo. Dodržiavať pitný režim, lebo aj toto sú príznaky jeho nedodržiavania.

Prívod tekutín je veľmi dôležitý pre život a normálny výkon. Voda tvorí 50 až 75% hmotnosti tela, v závislosti na veku, pohlaví a skladbe tela. Dojča má najviac vody, a naopak, telo staršej ženy má najmenej tekutín. Konštantný obsah vody v tele je výsledkom vyrovnaného príjmu a vylučovania tekutín.

Zásady pitného režimu
Odhaduje sa, že počas života každý z nás vypije 40 tisíc litrov vody. Prevažná časť sa do nášho tela dostáva rozličnými nápojmi, ktoré tvoria asi 60% nášho denného príjmu tekutín. Z tuhej potravy získavame asi tretinu vody a malé množstvo vznikne v organizme ako súčasť metabolických procesov. Pravidelným príjmom tekutín poskytujeme svojmu organizmu hodnotnú službu. Pre naše telo, zložené z dvoch tretín z vody, sú tekutiny kľúčom k dobrému zdraviu. Odporúčaný denný príjem, 2 litre, vhodne rozvrhnutý do menších dávok zabezpečí dostatočnú hydratáciu počas dňa. Pre správne dodržiavanie pitného režimu platia 3 základné princípy.

Princíp správnych dávok
Aby bol organizmus hydratovaný efektívne je správne prijímať menšie objemy tekutín v častejších intervaloch.

Princíp správneho času
Pocit smädu je prvým signálom nedostatku tekutín. Pri správnom dodržaní pitného režimu by sme nemali pocítiť smäd. V priereze dňa je dôležité dodržiavať pravidelnosť a priebežné pitie.

Nedostatok tekutín – dehydratácia
Nedostatok tekutín spôsobuje narušenie viacerých funkcií, zaťaženie obličiek, znižovanie výkonnosti, objavujú sa bolesti hlavy, ba môže dôjsť až ku zlyhaniu krvného obehu. Keď sa voda z organizmu nevylučuje, a teda nezabezpečuje sa odvádzanie jedovatých látok, hromadia sa v tele. Preto už 20% strata vody máva smrteľné následky. Dehydratácia sťažuje pohyb, takže na akúkoľvek činnosť treba vyvinúť viac úsilia. Dvojpercentná strata tekutín (u 70kg človeka, 1,5 litra) znižuje fyzickú výkonnosť o 20%. Ľudské telo sa snaží zabrániť dehydratácii zniženým vylučovaním moču. Veľa sa tým však nevyrieši, lebo sa zároveň zníži vylučovanie jedovatých látok a dochádza k samootrave organizmu. Príznaky dehydratácie: suchosť slizníc, únava, malátnosť, porucha koordinácie pohybov, pokles krvného tlaku, zníženie kožného tonusu.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.