Škola plná zdravia

Cieľom projektu je začleniť do školského stravovania väčší podiel zeleniny. Nenásilnou, hravou formou zvýšiť obľubu zeleniny u detí. Zdravé obedy, uvarené na základe receptov špeciálne vytvorených pre tento projekt, budú vďaka zelenine chutnejšie a pestrejšie.

Projekt odborníkov na výživu za podpory spoločnosti Bonduelle, európskeho odborníka na zeleninu, odštartoval v septembri 2010 na území Slovenska a Českej republiky.

Cieľom vypracovaného konceptu podporujúceho zdravý životný štýl detí a mládeže je zlepšiť stravovacie návyky detí začlenením vyššieho podielu kvalitnej zeleniny do jedálnych lístkov školských jedální. Program je zameraný na všetky kategórie detí, od predškolákov až po študentov vysokých škôl. Jeho snahou je nenásilne, avšak atraktívnym a hravým spôsobom, zvýšiť obľubu zeleniny u detí tak, aby si správne stravovacie návyky osvojili už v ranom veku a preniesli si ich do budúceho života.

Strava a jej vhodné zloženie pôsobí ako prevencia mnohých civilizačných chorôb, či už ide o obezitu, choroby srdca a ciev, diabetes alebo niektoré nádorové ochorenia. Úloha zeleniny je v tomto boji absolútne nezastupiteľná, ale i napriek tomu ju drvivá väčšina deti nekonzumuje ani zďaleka v odporúčanom množstve.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.