Archív článkov

Letné prázdniny

08.07.2019 12:30
V piatok 12.07.2019 varíme posledný krát v školskom roku 2018/2019. Cudzí stravníci si musia donášku stravy zabezpečiť sami, po minulé roky im dovážali z Nedožier - pohostinstvo Blesk alebo z Pravenca - Bistro. 
>>

Oznam o prevádzke počas letných prázdnin

21.06.2019 14:11
Oznamujem stravníkom, že školská jedáleň je v piatok 05.07.2019 zatvorená - sviatok a počas prázdnin je v prevádzke do 12.07.2019 vrátane. Od pondelka 15.07.2019 do 01.09.2019 vrátene je zatvorené. Variť sa začne v pondelok 02.09.2019.
>>

Nové finančné pásma platné od 01.09.2019 podľa VZN 3/2019

20.06.2019 20:02
   1. Obec Poruba určuje v súlade s § 140 ods. 9 a 10 školského zákona, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza v školskej jedálni príspevok vo výške nákladov určených Ministerstvom školstva SR na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané...
>>

Svetový deň vody 22.03.2019

19.03.2019 07:20
Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Na svojom 47. zasadnutí týmto prijalo rezolúciu A/res/47/193 of 22 February 1993. Svetový deň...
>>

Stravovanie predškolákov

16.01.2019 13:09
     Od 01.01.2019 majú predškoláci stravu dotovanú štátom sumou 1,20 € / deň .    Dotácia na stravu je poskytnutá za deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a stravovalo sa v predškolskom zariadení. Dieťa musí byť prítomné...
>>

Vianoce 2018

21.12.2018 13:03
Na Vianoce pokoj v duši,                                                                          ...
>>

Poplatok na stravu za január 2019

13.12.2018 10:52
Žiadam rodičov všetkých detí - aj predškolákov, ktoré navštevujú MŠ v Porube, aby poplatok na stravu za mesiac január 2019 zaplatili tak ako platili doteraz, nakoľko ešte nie sú upresnené podmienky, ako prebehnú platby štátu za stravu pre predškolákov. Na začiatku februára budú vrátené preplatky za...
>>

Obedy zadarmo pre predškolákov

13.12.2018 10:40
  pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) – tí majú obedy zdarma od 1.1.2019 tí, ktorí navštevujú základné školy – tí by mali mať obedy zdarma až od 1.9.2019. ČO TO ZNAMENÁ OBEDY ZDARMA – V AKEJ VÝŠKE – KEDY VZNIKNE...
>>

Svetový deň mlieka 25.09.2018

25.09.2018 13:43
Dnes slávime Svetový deň mlieka v školách. Jeho cieľom je upozorniť na význam a pozitíva mliečneho programu a dôležitosť  konzumácie mliečnych výrobkov deťmi. Podporovať zdravé stravovacie návyky detí a zvýšenie povedomia o dôležitosti správnej výživy. Na slovenskej ale aj na svetovej...
>>

Ako variť deťom podľa veku

03.05.2018 10:58
Ako variť deťom podľa veku   Deti v predškolskom veku (3 až 6 rokov)  Deti v tomto období života intenzívne rastú, preto potrebujú dostatok mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré obsahujú vápnik, kvalitné bielkoviny a tuky.  Stravujú sa...
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 36

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.