Archív článkov

Oznam o platbách za deti MŠ

02.04.2020 10:47
Oznamujem zákonným zástupcom našich stravníkov - detí materskej školy, že poplatky za stravu , ktoré uhradili na náš účet,  budem vracať spolu s preplatkami po ukončení školského roka. O peniaze nikto nepríde. Sami nevieme, ako sa bude situácia  vyvíjať a podľa toho sa zariadime. Všetky...
>>

Stravovanie cudzích stravníkov

27.03.2020 13:01
Oznamujem cudzím stravníkom, že od pondelka 30.03.2020 pokračujeme v rozvoze obedov pre už prihlásených stravníkov.  Poštové poukážky na stravu budem posielať v utorok spolu s obedom. Prosíme všetkých stravníkov, aby pri preberaní stravy mali na sebe ochranné rúško. Ďakujeme.
>>

Zatvorenie školského zariadenia od pondelka 16.03.2020

12.03.2020 14:34
Oznamujem stravníkom, že od pondelka 16.03.2020 bude školská  jedáleň zatvorená. Krízový štáb prijal v súvislosti s koronavírusom tvrdé preventívne opatrenia. Zatvorené budú školy, zábavné podniky, lyžiarske strediská, všetky tri medzinárodné letiská, potvrdil premiér...
>>

Nový rok 2020

01.01.2020 17:48
Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria praje kolektív Šj pri MŠ Poruba
>>

Dnes je deň cestovín

25.10.2019 07:00
 Svetový deň majú už aj cestoviny. Pripadá na 25. októbra  a slávi sa od roku 1998. Prvý Svetový deň cestovín sa slávil z iniciatívy Talianskeho zväzu výrobcov cestovín a Zväzu výrobcov cestovín v Európskej únii 25. októbra 1998 v Neapoli. Dnes majú milované cestoviny...
>>

Nové finančné pásma platné od 01.09.2019 podľa VZN 3/2019

20.06.2019 20:02
   1. Obec Poruba určuje v súlade s § 140 ods. 9 a 10 školského zákona, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza v školskej jedálni príspevok vo výške nákladov určených Ministerstvom školstva SR na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané...
>>

Svetový deň vody 22.03.2019

19.03.2019 07:20
Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Na svojom 47. zasadnutí týmto prijalo rezolúciu A/res/47/193 of 22 February 1993. Svetový deň...
>>

Stravovanie predškolákov

16.01.2019 13:09
     Od 01.01.2019 majú predškoláci stravu dotovanú štátom sumou 1,20 € / deň .    Dotácia na stravu je poskytnutá za deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a stravovalo sa v predškolskom zariadení. Dieťa musí byť prítomné...
>>

Obedy zadarmo pre predškolákov

13.12.2018 10:40
  pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník v materskej škole (tzv. predškoláci) – tí majú obedy zdarma od 1.1.2019 tí, ktorí navštevujú základné školy – tí by mali mať obedy zdarma až od 1.9.2019. ČO TO ZNAMENÁ OBEDY ZDARMA – V AKEJ VÝŠKE – KEDY VZNIKNE...
>>

Svetový deň mlieka 25.09.2018

25.09.2018 13:43
Dnes slávime Svetový deň mlieka v školách. Jeho cieľom je upozorniť na význam a pozitíva mliečneho programu a dôležitosť  konzumácie mliečnych výrobkov deťmi. Podporovať zdravé stravovacie návyky detí a zvýšenie povedomia o dôležitosti správnej výživy. Na slovenskej ale aj na svetovej...
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 36

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.