Školské ovocie

Spoločnosť LUNYS je významným dodávateľom ovocia a zeleniny pre mnohé slovenské školy. Zásobujeme všetky typy škôl - materské a základné školy, stredné školy, ale aj vysokoškolské vývarovne.

Do školských zariadení dodávame okrem ovocia a zeleniny aj široký sortiment potravinárskeho tovaru.

Základným a materským školám ponúkame možnosť zapojiť sa do programu Školské ovocie.

 

ŠKOLSKÉ OVOCIE

Program Školské ovocie má za úlohu pravidelné zabezpečovanie čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny do škôl. Bol vytvorený Európskou úniou s cieľom zvýšiť informovanosť o zdravej výžive a zmeniť stravovacie návyky v rannom veku, a tým predchádzať nadváhe a obezite.

Vďaka tomuto programu deti základných a materských škôl konzumujú čerstvé a spracované ovocie a zeleninu vypestovanú v našich podmienkach.

Program je dotovaný Európskou úniou, ktorá hradí 80% celkovej sumy. 20% hradí škola/žiak/rodič.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke: www.skolskeovocie.sk

LUNYS A ŠKOLSKÉ OVOCIE

Spoločnosť LUNYS sa do programu prvýkrát zapojila v školskom roku 2009/2010. Od tohto roku v školskom ovocí aktívne participujeme, získavame nové školy a zdokonaľujeme našu prácu, aby sme školám vytvorili čo najlepšie podmienky na spoluprácu s nami.

Našim cieľom je pomôcť všetkým deťom využiť príspevok Európskej únie na čerstvé a spracované ovocie a zeleninu, podieľať sa na zvyšovaní kvality stravovania detí na Slovensku a predovšetkým, byť stálym partnerom pre našich zákazníkov, ktorí od nás dostanú viac, ako len zakúpený produkt.

 

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.